RAS, rasspecifik avelsstrategi

Kennelklubbens utlåtande

Vid Svenska Kennelklubbens avelskommittés sammanträde den 14 september 2023 fastställdes AiredaleTerrierGillets Reviderade RAS. Läs utlåtandet av SKK/AK:s granskare Charlott Sandberg här.

RAS, rasspecifik avelsstrategi Hämta här
Dokumentation av arbetet med RAS Hämta här
Utvärdering av RAS 2005 Hämta här
Utvärdering av RAS 2006 Hämta här
Utvärdering av RAS 2007 Hämta här
Utvärdering av RAS 2008 Hämta här
Utvärdering av RAS 2009 Hämta här
Utvärdering av RAS 2010 Hämta här
Utvärdering av RAS 2011 Hämta här
Utvärdering av RAS 2012 Hämta här
Utvärdering av RAS 2013 Hämta här
Utvärdering av RAS 2014 Hämta här
Utvärdering av RAS 2015 Hämta här
Utvärdering av RAS 2016 Hämta här
Utvärdering av RAS 2017 Hämta här
Utvärdering av RAS 2018 Hämta här
Utvärdering av RAS 2019 Hämta här
Utvärdering av RAS 2020 Hämta här
Utvärdering av RAS 2021 Hämta här
Utvärdering av RAS 2022 Hämta här
Utvärdering av RAS 2023 Hämta här
   

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.