Media- och PR-kommittén

Mediakommittén

Mediakommittén ansvarar för tidningen AiredaleTerriern och hemsidan www.airedale.nu och står också bakom framtagandet av årsbok, foldrar och böcker.

Kommittén:

  Telefon E-post
Mia Holm, sammankallande 070-716 61 25 mia.holm@airepatrols.com
Terttu Lardner 070-598 41 88 terttu.lardner@telia.com
Fredric Carlsson 070-214 16 56  fredrik@kocken.one
Inger Söderlund 070-339 18 70 inger.soderlund@journalisterna.com
Lisbeth Svensson 076-852 11 88  svenssonhsls@hotmail.com
Monica Andersson 073-824 68 68 sekreterare.atgillet@telia.com

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.