Mediakommittén

Mediakommittén

Mediakommittén ansvarar för tidningen AiredaleTerriern och hemsidan www.airedale.nu och står också bakom framtagandet av årsbok, foldrar och böcker.

Kommittén:

  Telefon
Mobil E-post
Fredrik Åhs, sammankallande   070-223 06 10 fredrik.b.ahs@gmail.com
Terttu Lardner   070-598 41 88 terttu.lardner@telia.com
Inger Söderlund   070-339 18 70 inger.soderlund@journalisterna.com
Hans Svensson 0480-308 96 070-575 56 15 hans@tagessonlundquist.se
Katarina Sundberg   0730-20 99 78 katarinasundberg@netscape.net

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.