Mediakommittén

Mediakommittén

Mediakommittén ansvarar för tidningen AiredaleTerriern och hemsidan www.airedale.nu och står också bakom framtagandet av årsbok, foldrar och böcker.

Kommittén:

  Telefon
Mobil E-post
Hans Svensson, sammankallande 0480-308 96 070-575 56 15 hans@tagessonlundquist.se
Mia Holm   070-716 61 25 mia.holm@airepatrols.com
Terttu Lardner   070-598 41 88 terttu.lardner@telia.com
Inger Söderlund   070-339 18 70 inger.soderlund@journalisterna.com
Monica Andersson   073-824 68 68 sekreterare.atgillet@telia.com

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.