Medlemskap

Allt det här får du som medlem i AiredaleTerrierGillet

Är du som läser detta inte medlem i AiredaleTerrierGillet (ATG)? I så fall, vill vi uppmana dig att bli detta. Som medlem i ATG får du bland annat:

  • Fyra nummer per år av vår klubbtidning ”AiredaleTerriern”
  • Möjlighet att, i samband med årsmötet, få delta i en gemensam middag ihop med andra airedaleterrierintresserade samt få ta del av något föredrag med airedaleterrieranknytning.
  •  Möjlighet att delta i ATG:s Open Show, Gillets egen hundutställning, där Gillet dessutom anordnar en gemensam middag för alla medlemmar som önskar delta.
  • Möjlighet att tävla i ATG:s klubbmästerskap i lydnad där det även ingår en ”extralätt” klass vilket möjliggör för alla airedaleterrier att delta.
  • Möjlighet att delta. på det årliga aktivitetslägret – en helg fylld av olika aktiviteter för alla, från nybörjare till tävlingsekipage
  • Möjlighet att delta i olika aktiviteter som lokala aktivitetsgrupper anordnar runt om i landet. Exempel på aktiviteter är airedaleterrierpromenader och trimkurser
  • Möjlighet att delta på ”Airedaleterrierkonferens” som Gillet anordnar en helg vartannat/vart tredje år.
    Dessutom går en del av medlemsavgiften till fortbildning av styrelsemedlemmarna i bl a avelsfrågor i syfte att bl a arbeta fram Rasspecika Avelsstrategier (RAS) och i föreningsteknik.

Bli medlem i ATG för vår ras framtid och för att själv få vara med om trevliga och intressanta aktiviteter med och kring vår ras – airedaleterriern!

Medlemsavgiften är 250 kr för fullbetalande medlem + 25 kronor per familjemedlem, och sätts in på AiredaleTerrierGillets plusgiro 21 80 23-0.
För att bli medlem i AiredaleTerrierGillet betalar du in avgiften till vårt plusgiro. Ange tydligt vad inbetalningen avser.

Medlemsavgift:
Helbetalande medlem 250:-
Familjemedlem 25:-
Valpköparmedlem 50:-
Foreign members: 300 SEK
Family member: 25 SEK

Plusgiro: 21 80 23-0

Foreign payments:
Nordea bank
IBAN SE24 9500 0099 6042 0218 0230
BIC NDEASESS

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.