Avelskommittén

Kommittén:

  Telefon E-postadress
Jenny-Ann Hofverberg, sammankallande 070-253 20 77 hofvas@gmail.com
AnnChristin Molin  070-514 11 14 annchristin.molin@telia.com
Mia Holm 070-716 61 25 mia.holm@airepatrols.com
Pernilla Ouis   pernillaouis@gmail.com

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.