Information till hunduppfödare

Viktig information till uppfödare

AiredaleTerrierGillet rekommenderar att föräldradjuren till valpkullen ska ha känd höftledsstatus, känd mental status antingen genom beteende-personlighetsbeskrivning (BPH) eller genom mentalbeskrivning (MH), ögonlysta avseende PRA samt ha erhållit minst excellent på utställning efter uppnådda 15 mån. ålder.

SKK:s grundregler måste alla ATG:s medlemmar följa. Här kan man läsa en vägledning för tolkning av de regler som gäller speciellt för uppfödare och hanhundsägare.

Enligt nu gällande rasspecifika avelskriterier (RAS) för airedaleterrier är rekommendationerna för föräldrarna till en valpkull (gäller hanhunden om den är svenskägd) att de uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är att föräldrarna till valpkullen är höftledsröntgade, är ögonlysta, är mentalbeskrivna och är utställda. Det betyder att det är önskvärt att frågorna nedan är med ”ja” besvarade.

Airedaleterrierns RAS kan du ta del av via denna länk. Där framgår bl.a. att ingen inavelsgrad högre än 6,25 procent är önskvärd.

Vill du också ha med information om valpar? Mejla inger.soderlund@journalisterna.com och ange följande information:

• Kennelnamn*
• Uppfödare
• Adress
• Telefonnummer (inkl. riktnummer)
• E-postadress* ev. hemsida

• Hanens titel, namn, reg.nr.
• Har hanhunden erhållit lägst omdömet excellent efter uppnådda 15 mån. ålder?
• Har hanhunden genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)?  Om ”ja”, vilket?
• Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?
• Har hanhunden genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 mån. före parningsdatumet? Om ”ja”, vilket resultat?

• Tikens titel, namn, reg.nr.
• Har tiken erhållit lägst omdömet excellent efter uppnådda 15 mån. ålder?
• Har tiken genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket?
• Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?
• Har tiken genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 mån. före parningsdatumet? Om ”ja”, vilket resultat?

• Planerat/aktuellt födelsedatum
• Inavelsgrad på kullen
• Antal valpar (hanhundar/tikar)
• Tingade*

*) ej krav

Alla uppgifter ska kunna verifieras på SKK Hunddata.

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.