Regler

Statuter för årets hundar

Årets UTSTÄLLNINGSAIREDALETERRIER
På grund av SKK:s nya gemensamma regler med övriga nordiska länder gäller från och med 10 januari 2011 följande för framräknandet av ”Champion Jokyl Hot Lips Trophy till Årets Airedaleterrier”.

Alla airedaleterrier som deltar på officiella SKK- och SvTek-utställningar, liksom på ATG:s Open Show, kan tävla om titeln ”Årets Airedaleterrier”. Alla officiella klasser räknas, på ATG-utställningen även novisklass, som berättigar till deltagande i Bhkl respektive Btkl. Om ytterligare någon klass (t.ex. valp- och kom som du är-klass) anordnas av ATG får dessa hundar inte vara med i Bhkl respektive Btkl, och således inte heller ingå i poängberäkningen. Poängberäkningen i rasen grundar sig på antalet deltagande hundar på varje utställning.

Varje år ska två personer ansvara för poängberäkningen.

Följande poängberäkning gäller
BIR 10 poäng + 1 poäng för varje slagen konkurrent t.o.m. den 15:e deltagaren, därefter 1 poäng för varje fullt tretal deltagare upp t.o.m. den 30:e deltagaren, därefter 1 poäng för varje fullt femtal deltagare.
BIM  7 poäng
BH/BT-2 5 poäng
BH/BT-3 3 poäng
BH/BT-4 2 poäng
+ samma som för BIR-hunden, men inom det egna könet.
Grupplacerade hundars extrapoäng
BIG    5 poäng
BIG-2 4 poäng
BIG-3 3 poäng
BIG-4 2 poäng
BIG får ytterligare 1 poäng för varje fullt hundratal anmälda vuxna terrier till utställningen.
BIS-placerade hundar på utställning för alla raser (dvs. SKK:s) får:
BIS  5 poäng
BIS-2  4 poäng
BIS-3  3 poäng
BIS-4  2 poäng
BIS får ytterligare 1 poäng för varje fullt tusental anmälda vuxna hundar i utställningen.

De poängmässigt fem bästa resultaten för varje hund räknas i slutsummeringen.

Årets BRUKSAIREDALETERRIER (Tre bästa tävlingsresultaten, gäller från 1/1 2017)

Appell godkänd 1 p
  uppflyttad 2 p
Lägre godkänd 2 p
  uppflyttad 3 p
Högre godkänd 3 p
  uppflyttad 4 p
Elit godkänd 4 p
  certpoäng 5 p
  cert 6 p

Årets LYDNADSAIREDALETERRIER (Fem bästa tävlingsresultaten)

Startklass Godkänd 2 p
Uppflyttningspoäng 3 p
Kl I 3:e pris 2 p
  2:a pris 3 p
  1:a pris 4 p
Kl II 3:e pris 3 p
  2:a pris 4 p
  1:a pris 5 p
Kl III 3:e pris 4 p
  2:a pris 5 p
  1:a pris 6 p

Årets AGILITYAIREDALETERRIER (Fem bästa tävlingsresultaten)

Klass I genomfört lopp (ej diskning) 1 p
  0 fel 2 p
  pinne (max 15 procent av startande ekipage med 0 fell) 3 p
Klass II genomfört lopp (ej diskning) 2 p
  0 fel 3 p
  pinne (bland de fem bästa med 0 fel) 4 p
Klass III genomfört lopp (ej diskning) 3 p
  0 fel 4 p
  pinne (bland de fem bästa med 0 fel) 5 p

Årets VILTSPÅRSAIREDALETERRIER (Fem bästa tävlingsresultaten, varav högst två från samma domare.) (Reglerna reviderade och gäller fr.o.m 1/1 2016)

Godkänt anlagsprov 1 p
HP – går att få i öppen klass 1 p
Öppen klass 3:e pris 2 p
Öppen klass 2:a pris 3 p
Öppen klass 1:a pris 4 p

Årets RALLYLYDNADSAIREDALETERRIER  (Fem bästa tävlingsresultat.) (Reglerna reviderade och gäller fr.o.m. 1/1 2018.)

Klass 70-100 p 50-69 p
Nybörjarklass 2 p 1 p
Klass 75-100 p 55-74 p
Fortsättningsklass 3 p 1 p
Klass 80-100 p 60-79 p
Avancerad klass 4 p 2 p
Klass 90-100 p 70-89 p
Mästarklass 5 p 2 p

Årets NOSEWORKAIREDALETERRIER (Fem bästa tävlingarna.) Reglerna gäller fr.o.m. 1/1 2020.

Godkänt doftprov, oavsett doft = 10 poäng

Tävling (TSM och TEM)

NW 1 = den poäng som tilldelats x 1

NW 2 = den poäng som tilldelats x 1,3

NW 3 = den poäng som tilldelats x 1,6

Avdrag för fel = 1 p per fel

Utmärkelsen SSE (Särskilt Samspelt Ekipage) = 2 p per enskilt sök, och 10 p för samtliga sök.

Endast officiella tävlingar gäller.

Årets ALLROUNDAIREDALETERRIER
Minst tre resultat från olika grenar, varav ett måste vara från utställning. (Gäller från 1/1 2013)

Good 1 p
Very Good 2 p
Excellent 3 p
CK 4 p

OBS! Poängberäkningen för utställning gäller bara om man tävlar om att bli årets allroundairedale, för årets utställningsairedale gäller tidigare regler.

Det bästa resultatet från minst tre olika tävlingsgrenar räknas, summan läggs ihop och hund med högst totalsumma blir årets allroundairedale. I tävlan om att bli årets allroundairedale kommer de olika bruksgrenarna att räknas var för sig.

POÄNGBERÄKNINGSSYSTEMET vill premiera de ekipage som tar sig högre upp i klasserna och ger ett mer enhetligt system för de olika tävlingsgrenarna.

Från och med 2018-01-01 gäller för alla tävlingsgrenarna, utom utställning, att om flera årsbästavinnande hundar hamnar på samma slutpoäng blir högsta individuella poäng i den högsta klassen utslagsgivande.

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.