Regler

Statuter för årets hundar

Styrelsen har sett över reglerna för våra listor och nytt bedömningssystem finns nu att tillgå. Reglerna gäller from 2023-07-01 avseende ”Årets Allroundhund” för deltagande i Open Show och/eller KM i Lydnad. För övrigt gäller samma regler som tidigare.

Regler som gäller:

  • Ägaren måste vara medlem i ATG för att få tävla på listorna. 
  • Från och med 2022-01-01 gäller för alla officiella tävlingsgrenar, utom utställning. Ägaren bör själv skicka in sina resultat för att få vara med på listan. Mejla namn på förare, hund, disciplin, datum och resultat till listoratg@yahoo.com löpande. 
  • Från och med 2022-01-01 gäller för alla tävlingsgrenarna, utom utställning. Maximalt fem (5) resultat får räknas med och de med bäst resultat räknas. Skickar du in fler resultat än fem (5) räknar vi dem med högst listpoäng.
  • Från och med 2018-01-01 gäller för alla tävlingsgrenarna, utom utställning, att om flera årsbästavinnande hundar hamnar på samma slutpoäng blir högsta individuella poäng i den högsta klassen utslagsgivande.
  • För årets Lydnadsairedaleterrier räknas även ATG:s Klubbmästerskap i lydnad där officiella regler gäller, och med samma poängberäkning, som vid andra officiella lydnadstävlingar.

De poängmässigt fem bästa resultaten för varje hund räknas i slutsummeringen.

  • För att få vara med att tävla om att bli årets Allroundairedaleterrier, måste man ha tävlat i minst tre olika discipliner, varav en måste vara utställning.

Årets UTSTÄLLNINGSAIREDALETERRIER

På grund av SKK:s nya gemensamma regler med övriga nordiska länder gäller från och med 10 januari 2011 följande för framräknandet av ”Champion Jokyl Hot Lips Trophy till Årets Airedaleterrier”.

Alla airedaleterrier som deltar på officiella SKK- och SvTek-utställningar, liksom på ATG:s Open Show, kan tävla om titeln ”Årets Airedaleterrier”. Alla officiella klasser räknas, på ATG-utställningen även novisklass, som berättigar till deltagande i Bhkl respektive Btkl. Om ytterligare någon klass (t.ex. valp- och kom som du är-klass) anordnas av ATG får dessa hundar inte vara med i Bhkl respektive Btkl, och således inte heller ingå i poängberäkningen.

Poängberäkningen i rasen grundar sig på antalet deltagande hundar på varje utställning. Varje år ska två personer ansvara för poängberäkningen.

Följande poängberäkning gäller

BIR 10 poäng + 1 poäng för varje slagen konkurrent t.o.m. den 15:e deltagaren, därefter 1 poäng för varje fullt tretal deltagare upp t.o.m. den 30:e deltagaren, därefter 1 poäng för varje fullt femtal deltagare.

BIM 7 poäng
BH/BT-2 5 poäng
BH/BT-3 3 poäng
BH/BT-4 2 poäng
+ samma som för BIR-hunden, men inom det egna könet.

Grupplacerade hundars extrapoäng

BIG-1 5 poäng
BIG-2 4 poäng
BIG-3 3 poäng
BIG-4 2 poäng

BIG-1 får ytterligare 1 poäng för varje fullt hundratal anmälda vuxna terrier till utställningen.

BIS-placerade hundar på utställning för alla raser (dvs. SKK:s) får:

BIS-1 5 poäng
BIS-2 4 poäng
BIS-3 3 poäng
BIS-4 2 poäng
BIS-1 får ytterligare 1 poäng för varje fullt tusental anmälda vuxna hundar till utställningen.

De poängmässigt fem bästa resultaten för varje hund räknas i slutsummeringen.

Årets BRUKSAIREDALETERRIER 

  Apell Lägre Högre Elit
Godkänd 2 3 4 6
Uppflytt 3 4 5
Certpoäng 7
Cert 8

Årets LYDNADSAIREDALETERRIER 

  Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
3:e pris 1 (100-139 p) 4 (192-223 p) 5 (192-223 p) 6 (192-223 p)
2:a pris 2 (140-159 p) 5 (224-255 p) 6 2(24-255 p) 7 (224-255 p)
1:a pris 3 (160-200 p) 6 (256-320 p) 7 256-320 p) 8 256-320 p)

Årets AGILITYAIREDALETERRIER 

  Klass I Klass II Klass III
Målgång 2 3 4
Målgång utan fel 3 4 5
Pinne 4 6 8

Årets VILTSPÅRSAIREDALETERRIER 

  Anlag Öppet
Godkänd 5
3:e pris 4
2:a pris 6
1:a pris 8

Årets RALLYLYDNADSAIREDALETERRIER

  Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare
Målgång 2 3 4 5
Kvalificerande 5 6 7 8

Årets NOSEWORKAIREDALETERRIER 

  NW 1 NW 2 NW 3 NW Elit
25-49 p 1 2 3 4
50-74 p 2 3 4 5
75-99 p 3 4 5 6
100 p, utan diplom 4 5 6 7
100 p, med diplom 5 6 7 8

SSE – 1 p

Godkänt doftprov – 1 p

Endast officiella tävlingar gäller.

Årets ALLROUNDAIREDALETERRIER (officiell utställning)

Good
Very Good
Excellent
CK
Cert

 

Årets ALLROUNDAIREDALETERRIER (ATG Open Show)

Start
HP
Placering BT/BH 10 

 Årets ALLROUNDAIREDALETERRIER (ATG KM lydnad)

  Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
3:e pris 2 (100-139 p) 6 (192-223 p) 7 (192-223 p) 8 (192-223 p)
2:a pris 4 (140-159 p) 7 (224-255 p) 8 (224-255 p) 9 (224-255 p)
1:a pris 6 (160-200 p) 8 (256-320 p) 9 (256-320 p)  10 (256-320 p)

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.