Omplacering – tillfälligt och permanent

Du som behöver omplacera din hund, permanent eller tillfälligt, bör i första hand kontakta din hunds uppfödare, men du är också välkommen att också presentera hunden här. Ange hundens ålder, kön, hundens personlighet och, om du så önskar, anledningen till att din hund måste omplaceras. Bifoga gärna en bild på hunden. Ange även ditt namn och hur man kan komma i kontakt med dig. 

Du som vill och kan ta emot en omplacerad airedaleterrier, permanent eller tillfälligt, kan också anmäla dig här, så att den som är i behov av ett nytt hem för sin hund kan ta kontakt med dig.

AiredaleTerrierGillet tar inget ansvar för omplaceringen som sådan. E-posta webbmaster och ange informationen ovan.

 

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.