Utställningskommittén

  Telefon Mobil E-post
Terttu Lardner, sammankallande   070-598 41 88 terttu.lardner@telia.com
Fredrik Åhs   070-223 06 10 fredrik.b.ahs@gmail.com
Anna Arne-Andersson   0761- 36 92 39 anna.a.arne@svenskakyrkan.se
Lisbeth Svensson   076-852 11 88  svenssonhsls@hotmail.com
Mia Holm   070-716 61 25 mia.holm@airepatrols.com
Fredrik Carlsson   070-214 16 56 fredrik@kocken.com
Monica Andersson   073-824 68 68  sekreterare.atgillet@telia.com 

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.