Utställningskommittén

  Telefon E-post
Lisbeth Svensson, sammankallande 076-852 11 88 svenssonhsls@hotmail.com
Terttu Lardner 070-598 41 88 terttu.lardner@telia.com
Hans Svensson 070-575 56 15 hans@tagessonlundquist.se
Anna Arne-Andersson 0761-36 92 39 anna.a.arne@svenskakyrkan.se
Mia Holm 070-716 61 25 mia.holm@airepatrols.com
Pernilla Ouis   pernillaouis@gmail.com
Jenny-Ann Hofverberg 070-253 20 77 hofvas@gmail.com
Fredrik Carlsson 070-214 16 56 fredrik@kocken.com
Monica Andersson 073-824 68 68  sekreterare.atgillet@telia.com 

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.