Medlemssida

Frivillig enkät från SLU

Har du en hund som är över 1 år gammal och vill vara med i en enkätundersökning om relationen mellan dig och din hund?

Studien genomförs vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och handlar om huruvida relationen mellan dig och din hund påverkas av vad ni gör tillsammans. Dina svar bidrar till ökad kunskap om hundägarskap och hur detta påverkas av hundens aktivitetsområden!

Vi efterlyser dig som ägare till en hund som är minst 1 år gammal och som har bott med dig i minst 6 månader.

Enkäten tar 20-40 min att fylla i och rör din uppfattning om relationen med din hund, samt er bakgrund och eventuella aktivitetsintressen.

Om du vill delta, vänligen följ denna länk:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1195423X417223311X35552

Vid frågor, välkommen att kontakta oss:

Anna Wallwork (masterstudent): aawk0003@stud.slu.se
Therese Rehn (forskare och handledare): therese.rehn@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Årsmöteshandlingarna årsmötet 2024

Försättsblad
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Budgetuppföljning 
Revisionsberättelse
Budget 2024
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag

Reviderat förslag på RAS

Nu har ATG:s avelskommitté (AK) arbetat fram ett revideringsförslag till RAS (Rasspecifik AvelsStrategier) 4.0 för airedaleterrier.

RAS är en grundlig inventering av rasen.

Ett dokument som så ärligt som möjligt beskriver vår ras; historik, släktskap mellan hundar, funktion/mentalitet, hälsotillstånd, exteriör och de strategier för rasen som klubben har för framtiden.

RAS-dokumentet utgör ett officiellt dokumentet för airedaleterrier, som finns hos SKK.

Dokumentet hittar du HÄR!

Nya rutiner och regler för höftledsröntgen

SKK har infört nya rutiner för röntgenundersökning av hundars höftleder och armbågar- Rutinerna innebär att du måste beställa en avläsning av röntgenbilderna hos SKK.

Läs mer här på  SKK:s webb

E-postadresser efterlyses

Styrelsen efterlyser e-postadresser till alla medlemmar, detta för att underlätta och förbilliga massutskick av olika slag. Så skicka ett e-postmeddelande till vår kassör Hans Svensson på e-postadress: svenssonhsls@hotmail.com!

Vår historia i sammanfattning

Läs här en sammanställning av AiredaleTerrierGillets 50-åriga historia, tidigare publicerad i AiredaleTerriern nr 1-4 2016.

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.