Styrelsen

AiredaleTerrierGillets styrelse 2021

Ordförande
Fredrik Åhs
Virvelvägen 3
599 33 Ödeshög
Tel 070-223 06 10
fredrik.b.ahs@gmail.com

Vice ordförande
Terttu Lardner
Vallatorpsvägen 188
187 52 Täby
Tel 070-598 41 88
terttu.lardner@telia.com

Sekreterare
Kerstin Ekegren
Malmgårdsvägen 57 B
116 38 Stockholm
Tel hem 08-31 86 12, 072-522 10 25
info@birkahundcenter.se

Kassör
Hans Svensson
Tvärgatan 2 A
388 30 Ljungbyholm
Tel hem 0480-308 96, 070-575 56 15
hans@tagessonlundquist.se

Ordinarie ledamot
jenny.m.dahlbom@gmail.com

Suppleanter
Anna Arne-Andersson
Hulängen Hagalund 1
546 92 Mölltorp
Tel 0761-36 92 39
anna.a.arne@svenskakyrkan.se

Hanna Karlsson
Örntorp 203
395 98 Läckeby
Tel 076-220 88 34
hanna@kennelkawanda.se

Revisorer
Lena Danielsson
Frihetsvägen 7
177 53 Järfälla
lena.danielsson@outlook.com

Kerstin Hedlén
Stalldrängsgatan 1
724 66 Västerås
kerstin@flight-wood.com

Revisorssuppleanter
Lars Inge Nilsson
Olofsbergsvägen 2
702 29 Örebro

Michael Holm
Fiskesbro Solbacken
360 51 Hovmantorp

Valberedning
Lotta Streijffert
Harstorpsvägen 29
373 35 Fridlevstad (sammankallande)
Tel 070-533 84 45
lotta@airedale.se

Katarina Sundberg
Sigtunagatan 16
113 22 Stockholm
Tel 0730-20 99 78
katarinasundberg@netscape.net

Kerstin Edeen
Borgåsvägen 12
735 91 Surahammar
Tel 070-568 45 75
kerstin@lisjo.se

Redaktör och webbmaster
Inger Söderlund
Karlbergsvägen 12
791 36 Falun
Tel 070-339 18 70
inger.soderlund@journalisterna.com

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.