Historik

Den Svenska rasklubben för airedaleterrier, AiredaleTerrierGillet, bildades ursprungligen 1966 i Stockholm av Stig Ahlberg.

AiredaleTerrierGillet vill dels sprida information och kunskaper om och kring den ojämförliga airedaleterriern, dels samla rasens många beundrare och vänner till trivsamma träffar och – som klubbnamnet antyder – glad samvaro. Airedale Terrier Gillet har idag en gemensam styrelse och ett flertal lokala aktivitetskommittéer.

AiredaleTerrierGillets styrelse och aktivitetskommittéerna står gärna till tjänst med råd och tips i alla frågor som kan bli aktuella och ordnar många olika aktiviteter. Det är t ex promenader, kurser i trimning, lydnad, ringträning osv. Titta in på Aktivitetssidan och se vad som händer i dina hemtrakter.

Kontakten med Terrierklubben och Svenska Kennelklubben sköts av ATG:s styrelse. 

Hamiltonplaketten

Hamiltonplaketten är den främsta utmärkelse som kan tilldelas en svensk hunduppfödare. Den instiftades 1910 av Svenska Kennelklubben till minne av dess första uppfödare A P Hamilton och utdelas ”af Svenska Kennelklubbenför utmärkta förtjänster om hundafveln”. Sedan 1910 har Hamiltonplaketten tilldelats följande airedaleterrieruppfödare.

Valesca Biehl – kennel Hunneskär
Carin Lindhé – kennel Mountebank
Gerda Henckel – kennel av Cara
Richardis Sörvik – kennel Roederich
Elfe Tegnér – kennel av Saxa
Gunnar Arvidson – kennel Trotten
Emil Nilsson – kennel Önsvala
Carl-Olof och Erna Jungefeldt – kennel Jungfältet
Stig Ahlberg – kennel Ragtime
Ingela Nilsson – kennel Gay Gordon
Pia Lundberg – kennel Pinto

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.