Information till valpköpare

Viktig information till valpköpare

AiredaleTerrierGillet rekommenderar att föräldradjuren till valpkullen ska ha känd höftledsstatus, känd mental status antingen genom beteende-personlighetsbeskrivning (BPH) eller genom mentalbeskrivning (MH), ögonlysta avseende PRA samt ha erhållit minst excellent på utställning efter uppnådda 15 mån. ålder. Inga enskilda kombinationer över 6,25 procent (kusinparning) är önskvärda. Dessa krav baseras på rekommendationerna i airedaleterriernas RAS (Rasspecifika Avelsstrategier), som du kan ta del av via denna länk.

För att få reda på fler detaljer om de svenska föräldradjuren gå till SKK:s hunddata; använd respektive hunds reg.nr. Där hittar du detaljerad info om stamtavlor i flera led, röntgenresultat, ögonlysning, BPH/MH och alla olika slags tävlingsmeriter. För att få reda på mer information om utlandsägda föräldradjur, kontakta respektive uppfödare.

Definition av HD-grader:
A – Normala höfter grad A
B – Normala höfter grad B
C – Lindrig dysplasi
D – Måttlig dysplasi
E – Höggradig dysplasi

Med ”friröntgade höftleder” menas grad A och B.

Hundar som är importerade från England har sina höftleder kategoriserade efter ett annat system.
Enligt den brittiska veterinärföreningen, BVA, och den engelska kennelklubben, KC, har man utarbetat ett poängsystem, där det bästa resultatet är 0 och det högsta och ”värsta” är 53. BVA rekommenderar att inga hundar tas till avel som har ett värde över det medelvärde som man fastställt för rasen. För airedaleterrier är det värdet 16. Så en hund som till exempel har värdet 9:5=14, är alltså rekommenderad för avel i England. 

ATG uppmanar alla airedaleterrierägare att låta BPH-beskriva sin hundar, i syfte att vi skall få ett bredare underlag för kartläggning av vår ras mentala status!
ATG uppmanar alla airedaleterrierägare att låta höftledsröntga sina airedaleterrier!
ATG uppmanar alla airedaleterrierägare att med sina hundar deltaga i valpkurser och vardagslydnadskurser!

 

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.