Planerade valpar

Här nedan presenterar vi de valpkullar som planeras och vars uppfödare är medlemmar i AiredaleTerrierGillet.

Enligt nu gällande rasspecifika avelskriterier (RAS) för airedaleterrier är rekommendationerna för föräldrarna till en valpkull (gäller hanhunden om den är svenskägd) att de uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är att föräldrarna till valpkullen är höftledsröntgade, är mentalbeskrivna och är utställda. Det betyder att det är önskvärt att frågorna nedan är med ”ja” besvarade.

Airedaleterrierns RAS kan du ta del av via denna länk. Där framgår bl.a. att ingen inavelsgrad högre än 6,25 procent är önskvärd.

För att få annonsera sin valpkull på ATG:s hemsida ska uppfödaren varit medlem sedan 12 mån tillbaka och all meritering av avelsdjuren vara genomförd före parning för att antecknas nedan.

Mejla inger.soderlund@journalisterna.com och ange följande information:

• Kennelnamn*
• Uppfödare
• Adress
• Telefonnummer (inkl. riktnummer)
• E-postadress* ev. hemsida

• Hanens titel, namn, reg.nr.
• Har hanhunden erhållit lägst omdömet very good efter uppnådda 15 mån. ålder? Även excellent?
• Har hanhunden genomfört mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)?  Om ”ja”, vilket? Är provet genomfört med skott?
• Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status

• Tikens titel, namn, reg.nr.
• Har tiken erhållit lägst omdömet very good efter uppnådda 15 mån. ålder? Även excellent?
• Har tiken genomfört mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket? Är provet genomfört med skott?
• Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?

• Valparna
• Planerat/aktuellt födelsedatum
• Inavelsgrad på kullen
• Antal valpar (hanhundar/tikar)
• Tingade*

*) ej krav

Alla uppgifter ska kunna verifieras på SKK Hunddata.

Kennel Lisjös, Kerstin Edeen, Borgåsvägen 12, 735 91 Surahammar, tel. 070-568 45 75, e-post: kerstin@lisjo.se, www.kerstinedeen.se

Hane Tik
N DKJr CH NJub CH NJV-23 NORDJV-23 NJUBJV-23 EUJV-23 SE V-23 Rabben’s Great Gatsby, reg.nr NO52198/22 SE UCH SE VCH RLDN Lisjös Märta, reg.nr SE39737/2018
Har hanhunden erhållit lägst omdömet excellent efter uppnådda 15 mån. ålder? Ja Har tiken erhållit lägst omdömet excellent efter uppnådda 15 mån. ålder? Ja
Har hanhunden genomfört mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)?  Nej Har tiken genomfört mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket? JaBPH. Är provet genomfört med skott? Ja
Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Ja, B (B+B) Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Ja, B
Valparna Inavelsgrad: 0,4 procent
Planerad födsel vecka 21  

 

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.