Födda valpar i våra grannländer

Här nedan presenterar vi de valpkullar som fötts i våra grannländer och vars uppfödare är medlemmar i AiredaleTerrierGillet

Enligt nu gällande rasspecifika avelskriterier (RAS) för airedaleterrier är rekommendationerna för föräldrarna till en valpkull att de uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är att föräldrarna till valpkullen är höftledsröntgade, är mentalbeskrivna och är utställda. Det betyder att det är önskvärt att frågorna nedan är med ”ja” besvarade.

Airedaleterrierns RAS kan du ta del av via denna länk. Där framgår bl.a. att ingen inavelsgrad högre än 6,25 procent är önskvärd.

För att få annonsera sin valpkull på ATG:s hemsida ska uppfödaren varit medlem sedan 12 mån tillbaka och all meritering av avelsdjuren vara genomförd före parning för att antecknas nedan.

Mejla inger.soderlund@journalisterna.com och ange följande information:

• Kennelnamn*
• Uppfödare
• Adress
• Telefonnummer (inkl. riktnummer)
• E-postadress* ev. hemsida

• Hanens titel, namn, reg.nr.
• Har hanhunden erhållit lägst omdömet very good efter uppnådda 15 mån. ålder? Även excellent?
• Har hanhunden genomfört mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)?  Om ”ja”, vilket? Är provet genomfört med skott?
• Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status

• Tikens titel, namn, reg.nr.
• Har tiken erhållit lägst omdömet very good efter uppnådda 15 mån. ålder? Även excellent?
• Har tiken genomfört mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket? Är provet genomfört med skott?
• Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?

• Valparna
• Planerat/aktuellt födelsedatum
• Inavelsgrad på kullen
• Antal valpar (hanhundar/tikar)
• Tingade*

*) ej krav

Alla uppgifter ska kunna verifieras på SKK Hunddata.

Kennel Wayosi, Mona Hansen, Holtersletta 32, 1900 Fetsund, Norge. Telefonnummer (inkl. riktnummer): +4795838587, e-postadress: mona@wayosi.no, hemsida: wayosi.no.

Hane Tik
BH, IBGH 1, IFH-V, FH 1, IFH 2, IGP/FH, IPO 3, SPr1, Ch. VDH Yoda von der Laubenhaid. Reg.nr: 01/0144421/105 RL1 RL2 RL3 BH-VT Wayosi Isidore Isolde. Reg nr: NO54823/20
Har hanhunden erhållit lägst omdömet very good efter uppnådda 15 mån. ålder? Även excellent? Ja, excellent Har tiken erhållit lägst omdömet very good efter uppnådda 15 mån. ålder? Även excellent? Nej
Har hanhunden genomfört mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)?  Ja Om ”ja”, vilket? Tyskt ZP. Är provet genomfört med skott? Ja   Har tiken genomfört mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Ja Om ”ja”, vilket? Är provet genomfört med skott? BPH med skott
Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status Ja, A2/A2 (Tyskland) Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status? Ja, B/C (Norge) A2/B1 (Tyskland)
Valparna Inavelsgradsökning på kullen: 0,8 procent
Planerad födsel i vecka 13 Valparna födda 27 mars, fyra tikar och en hane. Alla tikarna tingade 2024-04-16.

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.