Viltspår 2011

Hund Förare Plats och datum Klass och resultat
Lisjös Isak Kerstin Edeen Västmanland 2011-11-13 1:a pris öppen klass.
Champion! GRATTIS!
Lisjös Isak Kerstin Edeen Västmanland 2011-11-06 1:a pris öppen klass. GRATTIS!
Lisjös Isak Kerstin Edeen Västmanland 2011-11-05 1:a pris öppen klass. GRATTIS!
Canis Peacock Eva Persson 2011-10-29 Anlagsklass GK, GRATTIS!
Lisjös Isak Kerstin Edeen Kolsva, Värmanland 2011-08-27 Anlagsklass GK. GRATTIS!
Canis Rocket Fire Tomas Krawczyk Halland 2011-06-01 Anlagsklass GK. GRATTIS!

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.