Utställningsresultat 2012

Stockholms Hundmässa, Älvsjö 2012-12-16, SKK. Domare Carl Gunnar Stafberg. 18 deltagande hundar.
BIR cert, SE V-12 och SE JV-12 NORD JV-12 NORD V-12 Big Lady’s Iron Duke
BH-2 CACIB och r-cert Canis Rocket Fire
BH-3 R-CACIB DK UCH DK V-10 DK V-11 NORD UCH NORD V-10 NORD V-11 Rabben’s Kingston
BH-4 Joval Faith And Courage
BIM, CACIB och SE V-12 DK V-12 NO UCH NORD UCH SE UCH Rabben’s Jessi
BT-2 och cert EE JCH FI JV-11 JWW-12 LT JCH LV JCH NORD JV-11 Jokyl Canasta
BT-3 EE CH FI UCH NO UCH SE UCH Big Lady’s Don’t Look Back
BT-4 SE UCH Lisjös Vera
1:a uppfödarklass och HP Rabben Kennel


BIR Joval Faith And Courage till höger med Börje Gustafson. BIM CH Lisjös Vera med Annika Jormelius till vänster. Domaren Mats Lindborg i mitten. Foto: Monica Gustafson

Sollentuna, 2012-11-10, Östsvenska Terrierklubben, officiell utställning. Domare: Mats Lindborg. Sex anmälda hundar.
BIR och cert Joval Faith And Courage
BH-2 CH Lisjös Isak
BIM CH Lisjös Vera
BT-2 och cert Rabben´s Let´s Make History
BT-3 och r-cert Airepatrol´s Miss Queen Of Darkness


BIM, Canis Rocket Fire, Stilton, med Tomasz Krawczyk, domaren Branislav Rajiv, BIM Kråkhult’s Fontana Di Trevi, Astrid, med Lisbeth Svensson.

Växjö, 2012-11-04, Småland-Ölands kennelklubb, internationell utställning. Domare Branislav Rajiv, Slovenien. 14 anmälda hundar.
BIR, cert  och cacib Canis Rocket Fire
BH-2 r-cacib Canis Peacock
BH-3 r-cert Klofkullas Making Your Mind Up
BH-4 Zenit v Eriksson
BIM, cert, cacib och Champion Kråkhult’s Fontana Di Trevi
BT-2 Lovestorm’s Debt Of Honour
BT-3 r-cert Airepatrol’s Miss Queen Of Darkness

Sundsvall 2012-10-14, SKK internationell utställning. Domare Liselotte Johansson. Tre deltagande hundar.
BIR, cacib Vademair Ben Hur Of Mi Dale   
BIM, cert och cacib Rabben’s Lets Make History
BT-2, reservcert, reservcacib Big Lady’s Great Wish

Sundsvall 2012-10-13, Nedre Norra Terrierklubben. Domare Dodo Sandahl. Fyra (två) deltagande hundar.
BIR, cert och championat Vademair Ben Hur Of Mi Dale
BIM, cert och 3:a BIS-unghund Rabben’s Let’s Make History
BIR-valp samt 2:a BIS-valp Uponaire Why Start A Fire
BIM-valp Uponaire Mystery

Hamar, Norge 2012-10-14, NKK, internationell utställning. Domare Harry Tast, Finland. Sju deltagande hundar
BIR Ch Rabbens Kingston
BH-2 och cert Katherinas Land Step Ahead
BIM Aireforce Beechcraft Queen Aire
BT-2 Ch Rabbens Jessie


BIR Lisjös Isak till höger, tillsammans med Kerstin Edeen, BIM Airestrike Montana, till vänster och i mitten domaren Erwin Deutscher.

Viking Line Dog Show, Eckerö, Åland, 2012-09-30. Domare Erwin Deutscher, Österrike. Sju deltagande hundar.
BIR och cacib SE NO UCH VCH Lisjös Isak
BH-2 med reservcacib Lisjös Morgan
BIM och cacib EE JCH EEJW-12 BALTJW-12 Airestrike Montana
BT-2 med reservcacib SE UCH Lisjös Ester

Pello, Finland 2012-09-15. Nationell utställning. Domare Maite Gonzalbo, Spanien. Två hundar anmälda.
BIR, cert  och BIG-3 Big Lady’s Great Wish
BIG-4 veteran Hofva’s Isle of Sky 

Resultat AiredaleTerrierGillets Open Show 15 september 2012

Valpklass 4–6 månader
1 La-Pretas Talk Of The Town, HP
Valpklass 4–6 månader
BIR
La-Pretas Talk Of The Town
Valpklass hanar 6-9 månader
1 Rabben’s Overdrive, HP
2 Airepatrol’s Winter’s Tale, HP
3 Lisjös Sixten, HP
4 Airepatrol’s Wizard In Winter, HP
Valpklass tikar 6-9 månader
1 Lisjös Ella, HP
2 Lisjös Britta, HP
3 Lisjös Iris, HP
4 Airepatrol’s A Hazyshade Of Winter, HP
Valpklass 6-9 månader
BIS
Lisjös Ella
BIM Rabben’s Overdrive
Kom som du är-klass hanar
1 SE UCh Jokyl Special Reserv, HP
2 Mio Monello Impudente, HP
3 Mio Monello Candido
Kom som du är-klass tikar
1 SE UCh Jaideid Quirina The Gypsy
2 Kråkhults Fontana Di Trevi
3 Mio Monello Intensita
4 Kråkhults Fontana della Navicella

HANAR
Juniorklass hanar

1 Pinto Yellow Brick Road, HP
2 Pinto Yes Box Allright
3 Rabben’s Nice Guy
Unghundsklass hanar
1 Joval Faith And Courage, HP
2 Sandale Casanova, HP
3 Kråkhults Snöstorm
Öppen klass hanar
1 Canis Rocket Fire, HP
2 Lisjös Morgan, HP
3 Airepatrol’s Heart Full Of Soul, HP
4 Elpixaz Izor
Championklass hanar
1 SE UCh VCh Lisjös Isak, HP
2 NORDUCh Lovestorm’s On Loan, HP
3 CIB NORDUCh FI UCh LPI KBHV-11 Canis Peacock, HP
4 INT NORDUCh NORDV-10-11 NV-11 DKV-10-11 Rabben’s Kingston, HP
Bästa Hanhundsklass
1 SE UCh VCh Lisjös Isak
2 Canis Rocket Fire
3 Sandale Casanova
4 Nord Ch, LP1 Lovestorm’s On Loan

TIKAR
Juniorklass tikar
1 Pinto Your Song, HP
2 Rabben’s Northern Star, HP
3 Lisjös Cilla
Unghundsklass tikar
1 Rabben’s Let’s Make History, HP
2 Little Lucky, HP
3 Kråkhults Snöyra
Öppen klass tikar
1 Canis Sparkling Queen, HP
2 Airepatrol’s Miss Queen Of Darkness, HP
3 Kråkhults Sussilull , HP
4 Airepatrol’s The Only Girl For Me
Championklass tikar
1 SE DK NO Ch, NORD CH, FIV-10, NORDV-11 Quick Fly Mary Marvel, HP
2 SE UCh Lisjös Vera, HP
3 SE N UCh Rabben’s Jessi, HP
4 SE DK Ch Aireforce Beechcraft Queen Air, HP
Bäst Tikklassen
1 SE DK NO Ch, NORD CH, FIV-10, NORDV-11 Quick Fly Mary Marvel
2 SE UCh Lisjös Vera
3 Pinto Your Song
4 Rabben’s Let’s Make History
BIS Valp
Lisjös Ella
Bästa Junior
Pinto Your Song
Bästa Unghund
Joval Faith And Courage

BIS 
SE DK NO Ch, NORD CH, FIV-10, NORDV-11 Quick Fly Mary Marvel
BIM
SE UCh VCh Lisjös Isak

Veteranklass hane
CIB NORDUCh FIUCh LpI SEVCh Pinto L’Ombra Del Gigante, HP
Veteranklass Tik
S DK UCh Lillie von der Schwarzen Kuhle, HP
Bästa veteran
CIB NORDUCh FIUCh LpI SEVCh Pinto L’Ombra Del Gigante
Bästa uppfödarklass
Kennel Lisjö med Lisjös Ester, Lisjös Isak, Lisjös Morgan och Lisjös Vera
Bästa avelsklass
Rabben’s kennel med Rabben’s Kingston, Rabbens Let’s Make History, Rabben’s Northern Star och Rabbens Overdrive.
Bästa svenskfödda hane SE UCh VCh Lisjös Isak
Barn med hund
Ludvig Stenkula med Lilly 
Bästa gubbe med hund
Mats Paninder med Svea
Bästa amatörtrimmare
Aino Zetterström


BIR Pinto Your Song tillsammans med Pia Lundberg, till höger, till vänster BIM Art Direkt Airedale Xanthus tillsammans med Bert Hunt. Mellan dem domaren Keith Lovell. Foto: Mia Holm 

Bjuv 9 september, Sydsvenska Terrierklubben. Domare Keith Lovell, Australien. 22 anmälda hundar varav tre valpar.
BIR Pinto Your Song
BT-2 DK UCh, FI V-10, NORD V-11, SE UCh Quick Fly Mary Marvel
BT-3 Art Direkt Airedale Zimsala
BT-4 SE UCh Aireforce Colombia
BIM SE UCh Art Direkt Airedale Xanthus
BIR-valp Airepatrol’s A Hazy Shade Of Winter
BIM-valp Klofkulla’s Making Your Mind Up

Sofiero 8 september, Sydskånska Kennelklubben. Internationell utställning. Domare Britta Roos-Börjeson. 15 anmälda hundar.
BIR och CACIB DK UCh, FI V-10, NORD V-11, SE UCh Quick Fly Mary Marvel
BT-2 med r-CACIB SE UCh Aireforce Colombia
BT-3 och cert Pinto Your Song
BT-4 och r-cert Rabben’s Northern Star
BIM, CACIB och cert Art Direkt Airedale Xanthus, som också blev svensk utställningschampion
BH-2 och r-cert och r-CACIB Canis Rocket Fire
BIR-valp Klofkulla’s Making Your Mind Up


Petra Stenkula till vänster med BIR SE UCh DK UCh Klofkulla’s Incredible. Till höger Elisabeth Nilsson med BIM DK UCh SE UCh Aireforce Beechcraft Queen Air. Mellan dem domaren Paul Stanton.

Högbo Bruk, Sandviken 2 september. Gästriklands kennelklubb, internationell utställning. Domare Paul Stanton. Sju hundar.
BIR och CACIB SE UCh DK UCh Klofkulla’s Incredible
BH-2 r-cacib FI UCh INT UCh NO UCh SE UCh Big Lady’s James Regal
BH-3 SE UCh Mio Monello Imperiale Isidor
BIM och CACIB DK UCh SE UCh Aireforce Beechcraft Queen Air
BT-2 cert och r-cacib Border Rock’s Absolutely Fabulous
BT-3 FI JV-08 FI UCh Big Lady’s Never Say Never
 


Till höger BIR vid lördagens utställning, SE UCh Lisjös Vera, tillsammans med Annika Jormelius och till vänster BIM FI UCh INT UCh NO UCh SE UCh Big Lady’s James Regal tillsammans med Niina Siirilä, Finland. I mitten domaren Petter Steen, Norge. Foto: Inger Söderlund 

Högbo Bruk, Sandviken 1 september. Gästriklands kennelklubb, internationell utställning. Domare Petter Steen, Norge. Nio deltagande hundar.
BIR och CACIB SE UCh Lisjös Vera
BT-2 cert och r-cacib Border Rock’s Absolutely Fabulous
BT-3 DK UCh SE UCh Aireforce Beechcraft Queen Air
BT-4 FI JV-08 FI UCh Big Lady’s Never Say Never
BIM och CACIB FI UCh INT UCh NO UCh SE UCh Big Lady’s James Regal
BH-2 r-cacib DK UCh SE UCh Klofkulla’s Incredible
BIR-valp Border Rock’s Black Pearl

Högbo Bruk, Sandviken 31 augusti. Gästrikslands kennelklubb, internationell utställning. Domare Torsten Himmrich, Tyskland. 12 anmälda hundar.
BIR Cert CACIB FI JV-08 FI UCh Big Lady´s Never Say Never
BT-2 r-cacib SE UCh Lisjös Vera
BT-3 SE UCh Lisjös Ester
BT-4 DK UCh SE UCh Aireforce Beechcraft Queen Air
BIM CACIB NO UCh SE UCh VCh Lisjös Isak
BH-2 cert och r-cacib FI UCh INT UCh NO UCh Big Lady’s James Regal
BH-3 DK UCh SE UCh Klofkulla´s Incredible
BH-4 SE UCh Mio Monello Imperiale Isidor

Visby 26 augusti, Gotlands Kennelklubb, internationell utställning. Domare Britta Roos-Börjesson. Sex hundar.
BIR Pinto Yes Box Allright.

Visby 25 augusti, Gotlands Kennelklubb, nationell utställning. Domare Birgitta Hasselgren. Fem hundar.
BIR Pinto Yes Box Allright.

Eventuellt måste resultaten från Visby kompletteras. Mejla kompletteringar till webb-master.


Airepatrol’s Miss Queen Of Darkness blev BIR i Backamo. Här tillsammans med matte Mia Holm och domaren Juha Palossari.

2012-08-26 Backamo, Ljungskile, Västra Kennelklubben. Domare Juha Palosaari, Finland. Fem deltagande vuxna hundar.
BIR och cert Airepatrol´s Miss Queen Of Darkness
BT-2 och rcert Little-Lucky


BIS-4 veteran Hofva’s Isle of Sky i Piteå med ägare Jenny-Ann Hofverberg. Foto: Helena Larsson.


Big Lady’s Great Wish blev BIS-Junior i Piteå.

2012-08-25 Övre Norra Terrierklubben, Piteå. Rasdomare: Siv Jernhake. BIS-domare: Dan Ericsson. Två vuxna hundar och en valp.
BIR och Cert Big Lady’s Great Wish. 
BT-2 och BIR-Veteran Hofva’s Isle of Sky
BIR Valp 4-6 månader Big Lady’s Marshal Mainio
BIS-Junior Big Lady’s Great Wish
BIS-4 Veteran Hofva’s Isle of Sky


BIR och sedermera BIS På Västsvenska Terrierklubben Tånga Hed, Klofkulla’s Incredible, ägd av Angelica Andersson men här med uppfödare Petra Stenkula och BIM Little Lucky, ägd av Petra Stenkula, men här med Mia Holm. Mellan dem domaren Les Aspin.

2012-08-25 Västsvenska Terrierklubben, Tånga-Hed, Vårgårda. Domare Les Aspin, Storbritannien. Sju hundar.
BIR och BIS Ch Klofkulla´s Incredible
BH-2, Cert och BIS 2:a Unghund Joval Faith And Courage
BH-3 Pinto Yellow Brick Road
BH-4 Rabben´s Nice Guy
BIM och Cert Little-Lucky
BT-2 Airepatrol´s Miss Queen Of Darkness
BIR-Valp Airepatrol´s A Hazyshade Of Winter


Ch Quick Fly Mary Marvel blev BIS på Norska Airedaleterrierklubbens Open Show den 19 augusti, här tillsammans med Dodo Sandahl. Ch Rabbens Kingston blev BIM, här tillsammans med Halvor Sigfridstad. I mitten domaren, Susan Kealy. Foto: Marte Obretski Hermanrud

2012-08-19 Airedale Terrier Klubben Norge, open show Oslo. Domare Susan Kealy, Irland, 20 hundar.
BIS-1, BT-1 Ch Quick Fly Mary Marvel
BIS-2, BH-1 Ch Rabben’s Kingston
BIS-3, BH-2 Katherina’s Land Step Ahead
BIS-4, BT-2 Ch Rabben’s Jessi
BT-3 Rabben’s Let’s Make History
BT-4 Ch Joval Angel’s Journey
BH-3 Ch Rabben’s Gunsmoke Aron Jens
BH-4 Ch Rigelmore Dakota Dixon

2012-08-18 NKK internationell utställning, Oslo. Domare Michael Kirby, Irland, nio hundar
BIR, CACIB, cert, norskt och nordiskt championat, Cruft’s-kvalifikation Ch Quick Fly Mary Marvel
BT-2, R-cert, Cruft’s-kvalifikation Rigelmore made For Love
BT-3, RCACIB Rabben’s Let’s Make History
BIM, CACIB, Cruft’s-kvalifikation Ch Rabben’s Kingston
BH-2, RCACIB, cert, norskt championat Lisjös Isak

BIR Pinto It’s Not Unusual tillsammans med Lena Martin och BIM SE UCh Aireforce Colombia tillsammans med Karin Marjamaa vid utställningen i Norrköping. Foto: Fredrik Carlsson

Norrköping 19 augusti. Östergötlands Kennelklubb, internationell utställning. Domare Annette Bystrup, Danmark.
BIR, cert och CACIB Pinto It’s Not Unusual
BH 2 och reservcert Easy Going of Malton
BH 3 Rabbens Nice Guy
BIM och CACIB SE UCH Aireforce Colombia

Eskilstuna 18 augusti. Södermanlands Kennelklubb, internationell utställning. Domare Svante Frisk. Fyra anmälda hundar.
BIR och cert och CACIB Lisjös Vera (som blev champion!)
BT-2 och reservcacib SE UCh Aireforce Colombia
BIM och cert och CACIB Lisjös Morgan
BH 2 och reservcert och reservcacib Pinto It’s Not Unusual

Akersund 12 augusti. Örebro läns kennelklubb. Domare Joanne Sewell, Australien. Tio anmälda hundar.
BIM  och cert Pinto Yellow Brick Road
BH-2 r-cert Easy Going Of Malton
BH-3 CACIB Pinto It’s Not Unusual
BH-4 RCACIB Lisjös Morgan
BIR, cert och CACIB champion, Elpixa’s The One and Only
BT-2 r-cert RCACIB Lisjös Vera


Lotta Streijffert med sin Lovestorms Debt of Honour, Ulla, som blev BIR till vänster. Eva Persson med BIM, Canis Peacock, Robin, till höger. Mellan dem domaren Gerhard Cox. Foto: Mia Holm

Ronneby 11 augusti, Blekinge Kennelklubb, nationell utställning. Domare Gerard Cox, Irland. 13 deltagande hundar.
BIR Ch Lovestorms Debt of Honour
BT-2 och cert Coastguard’s Signe Tillish
BT-3 och rcert Airepatrol’s Miss Queen of Darkness
BT-4 Rabben’s Northern Star
BIM Ch Canis Peacock
BH-2 Klofkulla’s Incredible
BH-3 och cert Zenit von Erikson

Överkalix 4 augusti, Norra Norrbottens Kennelklubb, internationell utställning. Domare (i rasen) Jean Jaques Dupas, Frankrike, och (i gruppen) Anette Bystrup, Danmark. En anmäld hund.
BIR och BIG-4 Ch Pinto L’Ombra Del Gigante.


Till vänster Börje Gustafson med BIR Joval Faith And Courage och till höger Kerstin Edeen med BIM SE UCh Lisjös Ester. Mellan dem domaren Ulla Lethenström. Foto: Monica Gustafson

Ransäter 29 juli, Värmlands Kennel Klubb, internationell utställning. Domare Ulla Lethenström
BIR, Cert och Cacib Joval Faith And Courage
2-BH SE UCh, SE VCh Lisjös Isak
3-BH Art Direkt Airedale  Xanthus
BIM, Cacib SE UCh Lisjös Ester
Börje Gustafson med Joval Faith And Courage, BIR, Cert och 3:a BIS Unghund, till vänster och Kerstin Edeen med SE UCh Lisjös Ester, BIM till höger. Mellan dem Domare Brown-Cole JR W. Foto: Monica Gustafson

Vålberg 28 juli Värmland Dals Terrierklubb. Domare Brown-Cole JR W
BIR, Cert
Joval Faith And Courage
2-BH Art Direkt Airedale Xanthus
3-BH SE UCh, SE VCH Lisjös Isak
4-BH SE UCh Mio Monello Imperiale Isidor
BIM SE UCh Lisjös Ester
2-BT, Cert Art Direkt Airedale Zimsala
3-BT Art Direkt Airedale Yasmine

Jenny-Ann Hofverberg med Big Lady’s Great Wish, BIM, Cert, Cacib, till vänster och Börje Gustafson med Joval Faith And Courage, BH-2 Cert, Cacib, till höger.

Kemi 22 juli, Finska Kennelklubben, internationell utställning. Domare Juha Palosaari. Fem deltagande hundar.
BIR CH Katherina’s Land Quite So
BH-2 Joval Faith And Courage
BIM Big Lady’s Great Wish
BT-2 Jaymitch Ziggy Zepher
BT-3 CH Katherina’s Land Rumba In Fire

Lisjös uppfödargrupp blev BIS 4 i Köping. Från vänster Kerstin Edeen med Lisjös Isak, Ewa Jacobsson med Lisjös Morgan, Helen Gustavsson med Lisjös Ester och Aino Zetterström med Lisjös Vera.
Domare: Sonia Kelveri Philippou, Cypern

Kerstin Edeen med Lisjös Isak till vänster, Annica Jormeus med Lisjös Ester till höger och mellan dem domaren Johan Juslin.

Köping 21 juli, Westmanlands Kennelklubb, internationell utställning. Domare Johan Juslin, Finland.
BIR, cert, Cacib och champion, Lisjös Isak. Han är därmed dubbelchampion då han tidigare är viltspårchampion
BIM cert, Cacib och champion, Lisjös Ester

Östsvenska Terrierklubben höll Match show i Kista den 14 juni. Airedaleterrierlaget kom på femte plats (av nio möjliga). Laget var två ”man” kort eftersom man inte fick tag i två valpar, som krävdes för fullt lag. Domare var Håkan Axén och Sune Axelsson. På bilden ses från vänster Ann-Christin Molin med Big Lady’s Joyful Prince, William, Dodo Sandahl med Quick Fly Mary Marvel, Masha, Eva Telenius med Sandale Valentino, Miller, Kerstin Ekegren med Sandale Casanova, Hjalmar, Kerstin Edeen med Lisjös Isak, Isak och Eva Jacobsson med Lisjös Morgan, Morgan. Foto Conny Eriksson


Till höger Elisabeth Paulsson med BIR Elpixaz The One And Only. Till vänster Dessiré Forsbrand med BIM Aireforce Cirrus. Mellan dem domaren Kurt Nilsson. Foto: Mia Holm

Tvååker 7 juli, Hallands Kennelklubb, nationell utställning. Domare Kurt Nilsson. Elva deltagande hundar.
BIR och Cert Elpixaz The One And Only
BT-2 Rabben’s Northern Star
BT-3 SECh Aireforce Colombia
BT-4 Airepatrol’s Miss Queen Of Darkness
BIM SECh Aireforce Cirrus
BH-2 och Cert Canis Little Arthur
BH-3 Art Direkt Airedale Xanthus
BH-4 Canis Rocket Fire


Till höger Tomasz Krawczyk med BIR Canis Rocket Fire. Till vänster Karin Marjamaa med BIM Aireforce Colombia. Mellan dem domaren Wenche Eikeseth, Norge.

Tvååker, 6 juli, Hallands Kennelklubb internationella utställning. Domare Wenche Eikeseth, Norge. 14 deltagande hundar.
BIR, Cert och CACIB Canis Rocket Fire
BH-2 DKCh SECh Klofkulla’s Incredible
BH-3 SECh Aireforce Cirrus
BIM Cert och CACIB Aireforce Colombia (som blev champion)
BT-2 Elpixaz The One And Only
BT-3 NORDCh Jokyl Royal Flash

Bornholm 1 juli, Dansk Kennel Klub. Domare Siv Jernhake, Sverige. Tre anmälda hundar.
BIR, CERT, CACIB och dansk champion SECh Aireforce Beechcraft Queen Air
BT-2 Rcert, RCACIB NOCh SECh DKCh Reigab’s Bea Tila
BT-3 NOCh, SECh Pinto Princess of the Universe,

Bornholm 30 juni, Dansk Terrier Klub. Domare Rainer Jacobs, Tyskland. Tre anmälda hundar
BIR, CERT och dansk champion NOCh SECh Reigab’s Bea Tila
BT-2, Rcert SECh Aireforce Beechcraft Queen Air

På bilden Karin Marjamaa med BIR 1 juli SECh Aireforce Beechcraft Queen Air och domaren Siv Jernhake.
 

BIR Ch Quick Fly Mary Marvel tillsammans med ägaren Dodo Sandahl, till vänster, och BIM Ch Lovestorm’s On Loan, till höger med sin ägare Kerstin Ekegren.

Borås 1 juli, Södra Älvsborgs Kennelklubb. Domare rasspecialist Diane Barclay, Australien. 12 deltagande hundar.
BIR CACIB Ch Quick Fly Mary Marvel
BT-2 Cert, RCACIB Jaymitch Ziggy Zepher
BT-3 Ch Sandale Frozen Surprise
BIM CACIB Ch Lovestorm’s On Loan
BH-2 och Cert Rabben’s Nice Guy
BH-3 Rcert och RCACIB SE VCh Lisjös Isak
BH-4 Lisjös Morgan

BIR Rabben’s Let’s Make History till höger tillsammans med ägarna Tina Weinemo Wallin och Halvor Sigfridstad och BIM Rabben’s Kingston med ägare Halvor Sigfridstad till vänster.

Trondheim Norsk Kennel Klubb, Internationell utställning 30 juni. Domare Rui Oliveira. Sex deltagande hundar.
BIR och cert Rabben’s Let’s Make History
BT-2  cacib Big Lady’s Quality Beat
BT-3 Joval Angel’s Journey
BIM Rabben’s Kingston
BH-2 Katherina’s Land Redmund
BH-3 Björgan’s Doffen


Till vänster BIR Lisjös Freja med delägaren och handlern Bert Hunt, till höger Petra Stenkula med BIM Klofkulla’s Incredible och mellan dem domaren Luc Detry.

Ballerup, Danmark, söndag 17 juni, internationell utställning, Köpenhamnsvinnare 2012. Domare Luc Detry, Belgien. Nio anmälda hundar.
BIR, CACIB, cert och Köpenhamnsvinnare 2012 Lisjös Freja
BT 2 RCACIB och reservcert Little-Lucky
BIM CACIB och Köpenhamnsvinnare 2012 Klofkulla’s Incredible

Petra Stenkula, till vänster med BIM Klofkulla’s Incredible, till höger Renee Falck med BIR Sandale Frozen Assets. Mellan dem domaren Joke B. v.d. Meeberg.

Ballerup, Danmark, lördag 16 juni, internationell utställning. Domare Joke B. v.d. Meeberg, Nederländerna. Tio anmälda hundar.
BIR och CACIB Sandale Frozen Assets
BT 2, RCACIB och cert Lisjös Freja
BIM och CACIB Klofkulla’s Incredible
BH 2 RCACIB och cert Blue-Quasti
BH 3 Tessdale’s Crown Prince

Halvor Sigfridstad med BIR SE UCh Rabben’s Kingston och Tina Weinemo-Wallin med BIM Rabben’s Let’s Make History. Mellan dem domaren Dodo Sandahl. Foto: Inger Söderlund

Avesta 17 juni, Dalarnas Kennelklubb. Domare Dodo Sandahl. Sex deltagande hundar.
BIR och CACIB SE UCh Rabben’s Kingston
BH 2, RCACIB och cert SE VCh Lisjös Isak
BIM och cert Rabben’s Let’s Make History
BT 2 och CACIB SE UCh Aireforce Beechcraft Queen Air
BT 3 RCACIB och rcert Lisjös Vera

Vänersborg 10 juni, Norra Älvsborgs Kennelklubb. Domare Kresten Scheel, Danmark, sex deltagande hundar.
BIR och nr 3 i gruppen Ch Catechism Catwhistle
BH 2 Ch Klofkullas Incredible
BH 3 och cert Pinto Yellow Brick Road
BIM och cert Little Lucky
BT 2 och reservcert Catechism Chimney Cat

BIR och BIM i Vänersborg. Till vänster BIR Ch Catechism Catwhistle och Richard Stenqvist och till höger BIM Little Lucky och Petra Stenkula. Mellan dem domaren Kresten Scheel, Danmark.

Så här glad blev SE UCh NO UCh Catechism Catwhistle i Vänersborg. Här med uppfödaren och ägaren, Richard Stenqvist, Norge.

Fengerfors, 9 juni, Värmland-Dals Terrierklubb. Domare Jul Hamlot, Norge. En deltagande hund.
BIR SE och DK UCh  Sandale Frozen Surprise

Norrköping 3 juni, Östergötlands Kennelklubb. Domare Steven Seymour, Storbritannien. Tre deltagande hundar.
BIR och cert Lisjös Isak
Ingen BIM

Drammen 2 juni, Norsk Kennel Klub. Domare Norman Deschumere, Belgien, 14 hundar.
BIR cert CACIB SV och NO Ch Catechism Catwhistle
BH 2 Ch Rabbens Kingston
BIM cert CACIB Catechism Chimneycat
BT 2 Ch Joval Angels Journey
BT 3 reservcert Rabbens
Lets move to the Beat

Norrköping 2 juni, Östsvenska Terrierklubben. Domare: Liselotte Johansson. En anmäld hund.
BIR NO Ch SE Ch LP1 Lovestorm´s On Loan

Österbybruk 27 maj, Uppsala läns Kennelklubb. Domare: Maija Mäkinen, Finland. Fyra anmälda hundar.
BIR och CACIB SECh Aireforce Beechcraft Queen Air
Ingen blev BIM

Vallentuna 26 maj, Stockholms Kennelklubb. Domare: Annchristin Molin. Två anmälda hundar.
BIR, CACIB SECh Aireforce Beechcraft Queen Air
BIM och cert Lisjös Isak

Hörby 19 maj. Till höger Lovestorm’s Debt of Honour, som blev BIR, tillsammans med sin ägare Lotta Streijffert och till vänster Klofkulla’s Incredible, som blev BIM, tillsammans med sin ägare Petra Stenkula. I mitten domaren Kimmo Mustonen, Finland. Foto: Mia Holm

Hässleholm 20 maj, Nordskånska kennelklubben. Domare: Juha Palosaari, Finland. 13 anmälda hundar.
BIR Lovestorm’s Debt of Honour
BIM och cert Blue-Quasti
BT-2 och cert Rabben’s Northern Star
BH-2 Klofkulla’s Incredible

Hörby 19 maj, Sydsvenska terrierklubben. Domare: Kimmo Mustonen, Finland. 13 anmälda hundar.
BIR Lovestorm’s Debt of Honour
BIM Klofkulla’s Incredible
BT-2 och cert Rabben’s Northern Star
BT-3 Jokyl Royal Flash
BH-2 och cert Aireforce Cirrus

Karin Marjamaa och Aireforce Colombia, som blev BIR i Tånga Hed, till vänster. Till höger Richard Stenqvist med BIM Catechism Catwhistle.

Tånga Hed 6 maj, Västsvenska terrierklubben. Domare: Lokodi Csaba Zsolt, Rumänien
BIR cert Aireforce Colombia
BT 2 Elpixaz The One And Only
BIM cert Catechism Catwhistle
BH 2 C.I.B FI UCh LP1 NORD UCh Canis Peacock
BIR valp 4-6 månader, Hp, Airepatrol’s A Hazyshade Of Winter

BIR Ch Quick Fly Mary Marvel med Dodo Sandahl till vänster och till höger BIM Ch Lovestorm’s On Loan med Kerstin Ekegren, vid utställningen i Roskilde. Mellan dem domaren Torsten Himmrich, Tyskland.

Roskilde, Danmark, 5-6 maj, Dansk Kennel Klub.
5 maj
, domare B. Sanchez Garcia, Spanien, sju deltagande hundar.
BIR CACIB, ny CIB (efter bekräftelse) Ch Quick Fly Mary Marvel
BH-2 R-CACIB r-cert Ch Lovestorm’s On Loan

6 maj, domare Torsten Himmrich, Tyskland, åtta deltagande hundar.
BIR CACIB, Cruft’s kvalifikation Ch Quick Fly Mary Marvel
BIM CACIB, ny CIB (efter bekräftelse), cert, ny DK och Nord Ch, Cruft’s kvalifikation Ch Lovestorm’s On Loan

Västerås 29 april 2012, Wästmanlands kennelklubb. Domare: Benny Blid von Schedwin, nio deltagande hundar.
BIR Ch Quick Fly Mary Marvel
BT 2 cert Cathechism Chimneycat
BT 3 r-cert Lisjös Vera
BIM cert Cathechism Catwhistle
BH 2 r-cert Lisjös Isak

Bergen 14 april, Norsk Kennel Klub. Domare John Watson, England, sju hundar.
BIR 2:a i gruppen, cert CACIB Catechism Catwhistle
BH 2 Ch Rabbens Kingston
BIM cert CACIB Catechism Chimneycat
BT 2 Ch Jovals Angels Journey
BT 3 Ch Reigabs Bea Tila

Sollentuna 3 mars 2012, Östsvenska Terrierklubben. Domare: Ulla Lethenström.
BIR BT-1 Ch Quick Fly Mary Marvel
BT-2 cert Catechism Chimneycat
BIM BH-1 cert Catechism Catwhistle

Fredericia 11 februari 2012 Dansk Kennel Klub. Domare: Jurate Butkiene, Litauen, sex deltagande airedaleterrier.
BH 1, BIR, CACIB, Gandor Vom Barkemoor
BH 2, DKCh, SECh Klofkulla’s Incredible
BT 1, BIM, CERT, CACIB, SECh Sandale Frozen Surprise

Hedenstedt 12 februari 2012, Dansk Terrier Klub. Domare: Rui Oliveira, Portugal, två deltagande airedaleterrier.
BT 1, BIR, SECh, DKCh Sandale Frozen Surprize

My Dog, Göteborg 7 januari, Västra Kennelklubbens internationella utställning. Domare: Lokodi Csaba Zsolt, sex deltagande airedaleterrier.
BIR, BH-1, CACIB, Ch Rabben´s Kingston
BIM, BT-1, CACIB och Champion, Terrydale HK Queen Elisabeth for Redsire
BT-2 Ch Rabben´s Jaunty Girl
BT-3 Ch Sandale Frozen Surprise

My Dog, Göteborg 8 januari, Västra Kennelklubbens internationella utställning. Domare: Liz Cartledge, sex deltagande airedaleterrier.
BIR, BH-1, CACIB Ch Rabben´s Kingston
BIM, BT-1, CACIB och Svensk Champion, Ch Rabben´s Jaunty Girl
BT-2, R-CACIB, Ch Terrydale HK Queen Elisabeth for Redsire
BT-3, Ch Sandale Frozen Surprise

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.