Regler

Statuter för årets hundar

Styrelsen har sett över reglerna för våra listor och nytt bedömningssystem finns nu att tillgå. Vi har bestämt att vi provar i ett år och göra en utvärdering efter det. Reglerna gäller from 2022-01-01.

Regler som gäller:

• Ägaren måste vara medlem i ATG för att få tävla på listorna. 

• Från och med 2022-01-01 gäller för alla tävlingsgrenarna, utom utställning. Ägaren måste själv skicka in sina resultat för att få vara med på listan. Maila namn på förare, hund, disciplin, datum och resultat till listoratg@yahoo.com senast en (1) månad efter tävlingstillfället. Detta gäller för alla månader förutom i december då sista datum för att rapportera är den 31 dec. (För tävlingar genomförda under jan och feb-22 gäller 31/3 som sista datum för rapportering.)

• Från och med 2022-01-01 gäller för alla tävlingsgrenarna, utom utställning. Maximalt fem (5) resultat får räknas med och de med bäst resultat räknas. Skickar du in fler resultat än fem (5) räknar vi dem med högst listpoäng.

• Från och med 2018-01-01 gäller för alla tävlingsgrenarna, utom utställning, att om flera årsbästavinnande hundar hamnar på samma slutpoäng blir högsta individuella poäng i den högsta klassen utslagsgivande.

De poängmässigt fem bästa resultaten för varje hund räknas i slutsummeringen.

• För att få vara med att tävla om att bli årets Allroundairedaleterrier, måste man ha tävlat i minst tre olika discipliner, varav en måste vara utställning.

Årets BRUKSAIREDALETERRIER 

  Apell Lägre Högre Elit
Godkänd 2 3 4 6
Uppflytt 3 4 5
Certpoäng 7
Cert 8

Årets LYDNADSAIREDALETERRIER 

  Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
Godkänd 2
Uppflytt 3
3:e pris 4 5 6
2:a pris 5 6 7
1:a pris 6 7 8

Årets AGILITYAIREDALETERRIER 

  Klass I Klass II Klass III
Målgång 2 3 4
Målgång utan fel 3 4 5
Pinne 4 6 8

Årets VILTSPÅRSAIREDALETERRIER 

  Anlag Öppet
Godkänd 5
3:e pris 4
2:a pris 6
1:a pris 8

Årets RALLYLYDNADSAIREDALETERRIER

  Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare
Målgång 2 3 4 5
Godkänd 5 6 7 8

Årets NOSEWORKAIREDALETERRIER 

  NW 1 NW 2 NW 3 NW Elit
25-49 p 3  4
50-74 p 2 3 4 5
75-99 p 3 4 5 6
100 p utan diplom 4 5 6 7
100 p med diplom 5 6 7 8

SSE – 1 p

Godkänt doftprov – 1 p

Endast officiella tävlingar gäller.

Årets ALLROUNDAIREDALETERRIER (utställning)

Good
Very Good
Excellent
CK
Cert

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.