Styrelsen

AiredaleTerrierGillets styrelse 2020

Ordförande
Katarina Sundberg
Sigtunagatan 16
113 22 Stockholm
Mobil 072-062 40 40
katarinasundberg@netscape.net

Vice ordförande
Terttu Lardner
Vallatorpsvägen 188
187 52 Täby
Tel  070-598 41 88
terttu.lardner@telia.com

Sekreterare
Kerstin Ekegren
Karlbergsvägen 68 A
113 35 Stockholm
Tel hem 08-31 86 12
Mobil 072-522 10 25
info@birkahundcenter.se

Kassör
Hans Svensson
Harbyvägen 6
388 30 Ljungbyholm
Tel hem 0480-308 96
Mobil 070-575 56 15
svenssonhsls@hotmail.com

Ordinarie ledamot
Lotta Streijffert
Harstorpsvägen 29
373 35 Fridlevstad
Tel hem 0455-33 84 45
Mobil 070-533 84 45
lotta@airedale.se

Suppleanter
Jenny Dahlbom
jenny.m.dahlbom@gmail.com

Anna Arne-Andersson
Hulängen Hagalund 1
546 92 Mölltorp
Tel 0761-36 92 39
anna.a.arne@svenskakyrkan.se

Styrelsens arbetsutskott
Katarina Sundberg
Terttu Lardner
Hans Svensson

Revisorer
Susanne Gussing
Styrbordsgatan 14
120 65 Stockholm
susanne.gussing@gmail.com

Lena Danielsson
Frihetsvägen 7
177 53 Järfälla
lena.danielsson@outlook.com

Revisorssuppleanter
Lars Inge Nilsson
Olofsbergsvägen 2
702 29 Örebro

Michael Holm
Fiskesbro Solbacken
360 51 Hovmantorp

Valberedning
Dodo Sandahl (sammankallande)
Magda Sunnerdahls väg 33 D
197 91 Bro
dodo@sandaleairedales.nu

Eva Persson
Oskarsgatan 5
352 36 Växjö
Tel 0470-12 201
073-932 8 20
evapersson12@gmail.com

Kerstin Edeen
Borgåsvägen 12
735 91 Surahammar
Tel 070-568 45 75
kerstin@lisjo.se

Redaktör och webmaster
Inger Söderlund
Karlbergsvägen 12
791 36 Falun
Tel 070-339 18 70
inger.soderlund@journalisterna.com

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.