Utställningskommittén

  Telefon Mobil E-post
Jenny Damgren, sammankallande     jenny.m.dahlbom@gmail.com
Lotta Streijffert 0455-33 84 45 070-533 84 45 lotta@airedale.se
Terttu Lardner   070-598 41 88 terttu.lardner@telia.com
Kerstin Ekegren 08-31 86 12 072-522 10 25 info@birkahundcenter.se

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.