Mediakommittén

Mediakommittén

Mediakommittén ansvarar för tidningen AiredaleTerriern och hemsidan www.airedale.nu och står också bakom framtagandet av årsbok, foldrar och böcker.

Kommittén:

  Mobil E-post
Katarina Sundberg, sammankallande 0730-20 99 78 katarinasundberg@netscape.net
Terttu Lardner 070-598 41 88 terttu.lardner@telia.com
Inger Söderlund 070-339 18 70 inger.soderlund@journalisterna.com

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.