Aktiveringskommittén

Hundaktiveringskommittén har bland annat ansvar för den årligen återkommande aktiveringslägret då alla medlemmar inbjuds att delta i olika aktiviteter med sina hundar.

Mer om lokala aktiviteter kan du läsa under fliken Aktiviteter.

Kommittén:

  Telefon Mobil E-post
Anna Arne-Andersson, sammankallande 0505-420 10 070-260 75 43 anna.a.arne@svenskakyrkan.se
Elisabeth Svane   070-693 10 56 elisabethsvane@outlook.com
Kerstin Ekegren, adjungerad fram till aktiveringslägret 08-31 86 12 (hem)
08-324 813 (arbete)
073-703 29 30 info@birkahundcenter.se

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.