Avelskommittén

Kommittén:

  Telefon Mobil E-postadress
Kerstin Ekegren, sammankallande 08-31 86 12 (hem)
08-324 813 (arbete)
073-703 29 30 info@birkahundcenter.se
Dodo Sandahl   070–668 69 09 dodo@sandaleairedales.nu
AnnChristin Molin   070-514 11 14 annchristin.molin@telia.com
Lotta Streijffert 0455-33 84 45 070-533 84 45 lotta@airedale.se
Jenny Damgren     jenny.m.dahlbom@gmail.com

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.