Avelskommittén

Kommittén:

  Telefon Mobil E-postadress
Kerstin Ekegren, sammankallande 08-31 86 12 (hem)
08-324 813 (arbete)
073-703 29 30 info@birkahundcenter.se
Dodo Sandahl   070–668 69 09 dodo@sandaleairedales.nu
AnnChristin Molin 08-560 231 21 070-514 11 14 annchristin.molin@telia.com
Lotta Streijffert 0455-33 84 45 070-533 84 45 lotta@airedale.se
Tina Weinemo-Wallin   070-285 38 74 tina.christer.wallin@gmail.com

 

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.