Födda valpar i våra grannländer

Här nedan presenterar vi de valpkullar som fötts i våra grannländer och vars uppfödare är medlemmar i AiredaleTerrierGillet
För att få finnas med i denna lista krävs att minst tre av nedanstående frågar ska besvaras med ”ja” både vad gäller tiken och hanhunden (om hanhunden är svenskägd). Dessa krav baseras på rekommendationerna i airedaleterrierns RAS (Rasspecifika AvelsStrategier), som du kan ta del av via denna länk. Där framgår bl a att ingen inavelsgrad högre än 6,25 är önskvärd. (Reglerna gäller för nya valpkullar födda från och med 2019-01-01.)

Kennelnamn
• Kontaktperson med kontaktuppgifter
Hane:
• Titel, namn reg.nr
• Har hanhunden erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månaders ålder?
• Har hanhunden genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket?
• Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?
• Har hanhunden genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom? Ögonlysningen får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället, för att vara giltigt. Om ”ja”, vilket resultat?
Tiken:
• Titel, namn, reg.nr
• Har tiken erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månader ålder?
• Har tiken genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja” vilket?
• Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?
• Har tiken genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom? Ögonlysningen får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället, för att vara giltigt. Om ”ja” vilket resultat?
• Valpkullen:
• Inavelsgrad
• Beräknat födelsedatum

Kennel Wayosi, Mona Hansen, Holtersletta 32, 1900 Fetsund, Norge. Telefonnummer (inkl. riktnummer): +4795838587. E-postadress: mona@wayosi.no, hemsida: www.wayosi.no

Hane Tik
Lulu’s Kaschpa, reg.nr: SE58753/2018 Wayosi Eimhir Elza, reg.nr: SE44772/2015
Har hanhunden erhållit lägst omdömet excellent efter uppnådda 15 mån. ålder? Nej Har tiken erhållit lägst omdömet excellent efter uppnådda 15 mån. ålder? Ja
Har hanhunden genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)?  Om ”ja”, vilket? BPH             Har tiken genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket? Ja, MH     
Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status? Ja, B                       Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status? Ja, A                                  
Har hanhunden genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 mån. före parningsdatumet? Om ”ja”, vilket resultat? PRA fri Har tiken genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 mån. före parningsdatumet? Om ”ja”, vilket resultat? PRA fri
Valparna Inavelsgrad: 1,95 procent
Planerat födelsedatum: 2020-09-10 Åtta valpar födda 2020-09-18, tre hanar och fem tikar

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.