Födda valpar

Här nedan presenterar vi de valpkullar som fötts och vars uppfödare är medlemmar i AiredaleTerrierGillet.

För att få finnas med i denna lista krävs att minst tre av nedanstående frågar ska besvaras med ”ja” både vad gäller tiken och hanhunden (om hanhunden är svenskägd). Dessa krav baseras på rekommendationerna i airedaleterrierns RAS (Rasspecifika AvelsStrategier), som du kan ta del av via denna länk. Där framgår bl a att ingen inavelsgrad högre än 6,25 är önskvärd. (Reglerna gäller för nya valpkullar födda från och med 2019-01-01.)
För att få reda på fler detaljer om de svenska föräldradjuren gå till SKK:s hunddata; använd respektive hunds reg.nr. Där hittar du detaljerad info om stamtavlor i flera led, röntgenresultat, ögonlysning, BPH/MH och alla olika slags tävlingsmeriter. För att få reda på mer information om utlandsägda föräldradjur, kontakta respektive uppfödare eller respektive lands kennelklubb.

Kennelnamn
• Kontaktperson med kontaktuppgifter
Hane:
• Titel, namn reg.nr
• Har hanhunden erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månaders ålder?
• Har hanhunden startat mentalprov, BPH eller MH? Om ja; vilket?
Är provet genomfört med eller utan skott? Har alla moment fullföljts?
• Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?
• Har hanhunden genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom? Ögonlysningen får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället, för att vara giltigt. Om ”ja”, vilket resultat?
Tiken:
• Titel, namn, reg.nr
• Har tiken erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månader ålder?
• Har tiken startat mentalprov, BPH eller MH? Om ja; vilket?
Är provet genomfört med eller utan skott? Har alla moment fullföljts?
• Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?
• Har tiken genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom? Ögonlysningen får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället, för att vara giltigt. Om ”ja” vilket resultat?
Valpkullen:
• Inavelsgrad
• Beräknat födelsedatum

Kennel Lisjös, Kerstin Edeen, kerstin@lisjo.se, Borgåsvägen 12, 735 91 Surahammar, 070-568 45 75, www.kerstinedeen.se.

Hane Tik
SE UCh DK UCh Midale Ragtime, reg nr. SE49516/2013 SE UCh SE VCh Lisjös Siri, reg nr. SE21473
Har hanhunden erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månaders ålder? Ja Har tiken erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månader ålder? Ja
Har hanhunden genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket? Är provet genomfört med eller utan skott? Har alla moment fullföljts? Ja, MH, med skott
Har tiken genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket? Är provet genomfört med eller utan skott? Har alla moment fullföljts? Ja, BPH, med skott
Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status? HD-grad B Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status? HD grad A
Har hanhunden genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom? Ögonlysningen får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället, för att vara giltigt. Nej Har tiken genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom? Ögonlysningen får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället, för att vara giltigt. Om ”ja” vilket resultat? Ja, UA
Valparna: Inavelsgrad: 1,6 procent
Beräknas födas i vecka 7. Födda 2021-02-19, nio valpar, tre hanar och sex tikar. Alla tingade!

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.