Stockholm

Här hittar du aktiviteter i Stockholm med omgivningar.

Aktiviteter 2020

Här en bild från terrierpromenaden lördagen den 16 maj i Stockholm. Fyra airedaleterrier deltog, på bilden från vänster Kerstin Ekegren med Hjalmar och Julius och så Ronja och Lucas. Vi var allt som allt 11 terrier på promenaden uppdelade på två grupper (SKK godkänner ju bara Max 10 personer i grupp fram till 1 juni). Därför syns även en terrier brasileiro på bilden. Foto: Annika Eriksson

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.