Födda valpar

Här nedan presenterar vi de valpkullar som fötts och vars uppfödare är medlemmar i AiredaleTerrierGillet.

För att få finnas med i denna lista krävs att minst tre av nedanstående frågar ska besvaras med ”ja” både vad gäller tiken och hanhunden (om hanhunden är svenskägd). Dessa krav baseras på rekommendationerna i airedaleterrierns RAS (Rasspecifika AvelsStrategier), som du kan ta del av via denna länk. Där framgår bl a att ingen inavelsgrad högre än 6,25 är önskvärd. (Reglerna gäller för nya valpkullar födda från och med 2019-01-01.)

Kennelnamn
• Kontaktperson med kontaktuppgifter
Hane:
• Titel, namn reg.nr
• Har hanhunden erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månaders ålder?
• Har hanhunden genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket?
• Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?
• Har hanhunden genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 månader före parningsdatumet? Om ”ja”, vilket resultat?
Tiken:
• Titel, namn, reg.nr
• Har tiken erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månader ålder?
• Har tiken genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja” vilket?
• Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status?
• Har tiken genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 månades före parningsdatumet? Om ”ja” vilket resultat?
Valpkullen:
• Inavelsgrad
• Beräknat födelsedatum

Johanna Penttinen, Borkhult, Vegalla Gård, 597 96 Åtvidaberg Tel: 0730 34 90 39. E-post info@vegallagard.se www.vegallagard.se

Hane Tik

SE UCh Art Direkt Airedale Cash, reg.nr SE11537/2016

Rabben’s Valuable Gem, reg. nr SE13041/2016

Har hanhunden erhållit lägst omdömet excellent i junior- eller öppen klass: Ja Har tiken erhållit lägst omdömet excellent i junior- eller öppen klass: Ja
Har hanhunden genomgått mentalprov, MH eller BPH: Ja, BPH Har tiken genomgått mentalprov, MH eller BPH: Nej
HD-status: A HD-status: C
Har hanhunden genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 månades före parningsdatumet? Om ”ja” vilket resultat: Nej Har tiken genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 månades före parningsdatumet? Om ”ja” vilket resultat: Ja, UA
Valparna Inavelsgrad: 1,6 procent
Valparna födda 2018-05-11 Sju valpar, en hane och sex tikar. Två tikvalpar kvar 2018-12-11.

 

Kennel Pinto, Pia Lundberg, Gamla Lundavägen 2647, 046-800 71  eller 070-579 41 77, 275 63 Blentarp, e-post: knl.pinto@telia.com

Hane Tik

C.I.B MultiCh Flaire Matterhorn for Sher, reg. nr PKR.III-72655

SE UCh DK UCh Pinto Country Club, reg. nr SE23102/2013

Har hanhunden erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månaders ålder: Ja  Har tiken erhållit lägst omdömet ”excellent” efter uppnådda 15 månader ålder: Ja
Har hanhunden genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja”, vilket: Nej Har tiken genomgått mentalprov, BPH eller MH (dvs fullföljt alla moment)? Om ”ja” vilket: Nej
Har hanhunden genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status: HD A Har tiken genomgått officiell höftledsröntgen? Om ”ja”, vilken status: Ja, HD B
 
Har hanhunden genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 månader före parningsdatumet? Om ”ja”, vilket resultat: Ja, UA Har tiken genomgått officiell ögonlysning avseende PRA eller PRA-liknande symptom, senast 12 månades före parningsdatumet? Om ”ja” vilket resultat: Nej
Valparna Inavelsgrad: 0 procent
Valparna födda 2018-12-27 Åtta valpar, sex hanar och två tikar