RAS, rasspecifik avelsstrategi

Kennelklubbens utlåtande

Vid Svenska Kennelklubbens avelskommittés sammanträde den 15 mars 2018 fastställdes AiredaleTerrierGillets Reviderade RAS. Läs utlåtandet av SKK/AK:s granskare Elisabeth Rhodin här.

RAS, rasspecifik avelsstrategi Hämta här
Dokumentation av arbetet med RAS Hämta här
Utvärdering av RAS 2005 Hämta här
Utvärdering av RAS 2006 Hämta här
Utvärdering av RAS 2007 Hämta här
Utvärdering av RAS 2008 Hämta här
Utvärdering av RAS 2009 Hämta här
Utvärdering av RAS 2010 Hämta här
Utvärdering av RAS 2011 Hämta här
Utvärdering av RAS 2012 Hämta här
Utvärdering av RAS 2013 Hämta här
Utvärdering av RAS 2014 Hämta här
Utvärdering av RAS 2015 Hämta här
Utvärdering av RAS 2016 Hämta här
Utvärdering av RAS 2017 Hämta här