Viltspår 2011

Hund Förare Plats och datum Klass och resultat
Lisjös Isak Kerstin Edeen Västmanland 2011-11-13

1:a pris öppen klass.
Champion! GRATTIS!

Lisjös Isak Kerstin Edeen Västmanland 2011-11-06 1:a pris öppen klass. GRATTIS!
Lisjös Isak Kerstin Edeen Västmanland 2011-11-05 1:a pris öppen klass. GRATTIS!
Canis Peacock Eva Persson 2011-10-29 Anlagsklass GK, GRATTIS!
Lisjös Isak Kerstin Edeen Kolsva, Värmanland 2011-08-27 Anlagsklass GK. GRATTIS!
Canis Rocket Fire Tomas Krawczyk Halland 2011-06-01 Anlagsklass GK. GRATTIS!