Hundaktiveringskommittén

Hundaktiveringskommittén har bland annat ansvar för den årligen återkommande aktiveringslägret då alla medlemmar inbjuds att delta i olika aktiviteter med sina hundar.

Mer om lokala aktiviteter kan du läsa under fliken Aktiviteter.

Kommittén:

  Telefon Mobil E-post
Kerstin Ekegren, sammankallande

08-31 86 12 (hem)
08-324 813 (arbete)

073-703 29 30

info@birkahundcenter.se

Elisabeth Svane   070-693 10 56

elisabethsvane@outlook.com

Anna Arne-Andersson 0505-420 10 070-260 75 43 anna.a.arne@svenskakyrkan.se