Airedaleterrierläger 2016

Se här fler bilder från aktiveringslägret i Gammelkroppa under pingshelgen 2016. Fotograf är Inger Söderlund. Men titta också under länken här vad man skrev om oss i Filipstads tidning.