Styrelsen

AiredaleTerrierGillets styrelse 2019

Ordförande
Katarina Sundberg
Sigtunagatan 16
113 22 Stockholm
Tel hem 08-673 26 86
Mobil 0730-20 99 78
katarinasundberg@netscape.net

Vice ordförande
Terttu Lardner
Vallatorpsvägen 188
187 52 Täby
Tel  070-598 41 88
terttu.lardner@telia.com

Sekreterare
Kerstin Ekegren
Karlbergsvägen 68 A
113 35 Stockholm
Tel hem 08-31 86 12 
Mobil 072-522 10 25
info@birkahundcenter.se

Kassör
Hans Svensson
Harbyvägen 6
388 30 Ljungbyholm
Tel hem 0480-308 96
Mobil 070-575 56 15
svenssonhsls@hotmail.com

Ordinarie ledamot
Tina Weinemo Wallin
Hamstavägen 2
861 91 Timrå
Tel 070-285 38 74
tina.christer.wallin@gmail.com

Suppleanter
Lotta Streijffert
Harstorpsvägen 29
373 35 Fridlevstad
Tel hem 0455-33 84 45
Mobil 070-533 84 45
lotta@airedale.se

Annika Berntsson Thöldte
Dalagatan 40
113 24 Stockholm
Tel 073-4168364
atholdte@gmail.com

Revisorer
Susanne Gussing
Valhallavägen 174
115 27 Stockholm
susanne.gussing@gmail.com

Mats Gellerstig
Sjutomtavägen 5 A
756 46 Uppsala
mats.gellerstig@telia.com

Revisorssuppleanter
Lars Inge Nilsson
Olofsbergsvägen 2
702 29 Örebro

Michael Holm
Fiskesbro Solbacken
360 51 Hovmantorp

Valberedning
AnnChristin Molin (sammankallande)
Yttersta vägen 20 A
178 90 Ekerö
Tel 08-560 231 21, 0705-14 11 14
annchristin.molin@telia.com

Eva Persson
Oskarsgatan 5
352 36 Växjö
Tel 0470-12 201
073-932 8 20
evapersson12@gmail.com

Dodo Sandahl
Magna Sunnerdahls väg 33 D
197 91 Bro
Tel 070-668 69 09
dodo@sandaleairedales.nu

Redaktör och webmaster
Inger Söderlund
Karlbergsvägen 12
791 36 Falun
Tel 070-339 18 70
inger.soderlund@journalisterna.com