Information till hunduppfödare

Viktig information till uppfödare

AiredaleTerrierGillet rekommenderar att föräldradjuren till valpkullen skall ha känd höftledsstatus, känd mentalbeskrivning samt ha erhållit minst omdömet excellent på utställning i antingen unghunds- eller öppen klass. Vidare är målet för inavelsgrad ett medelvärde på högst 2,5 procent år 2010. Inga kombinationer över 6,25 procent (kusinparning) bör göras. Mer om ATG:s rekommendationer gällande avel och annat får du under rubriken ”RAS, avelsspecifik avelsstrategi” på Om rasen-sidan.

Efter frågor som förekommit angående avel, höftledsstatus, med mera, förklarar detta dokument från SKK på ett bra sätt vad som avses i grundreglerna. Läs här.

Vill du också ha med information om valpar? Du kan mejla inger.soderlund@journalisterna.com och ange följande information:

• Kennelnamn*
• Uppfödare
• Adress
• Telefonnummer (inkl. riktnummer)
• E-postadress*

• Hanens namn
• Hanens titel
• Hanens kompletta registreringsnummer i SKK
• Är hanhunden utställd med lägst omdömet excellent i officiell unghundsklass/öppen klass: Ja/Nej
• Hanens registrerade HD-status: grad
• Har hanhunden känd mental status enligt t.ex MH eller BPH? Ja/Nej. Ange typ.

• Tikens namn
• Tikens titel
• Tikens kompletta registreringsnummer i SKK
• Är tiken utställd med lägst omdömet excellent i officiell unghundsklass/öppen klass: Ja/Nej
• Tikens registrerade HD-status: grad
• Har tiken känd mental status enligt t.ex MH eller BPH? Ja/Nej. Ange typ.

• Planerat/aktuellt födelsedatum
• Inavelsgrad på kullen
• Antal valpar (hanhundar/tikar)
• Tingade*

*) ej krav

Alla uppgifter ska kunna verifieras på SKK Hunddata.