Historik

Den Svenska rasklubben för airedaleterrier, AiredaleTerrierGillet, bildades ursprungligen 1966 i Stockholm av Stig Ahlberg.

AiredaleTerrierGillet vill dels sprida information och kunskaper om och kring den ojämförliga airedaleterriern, dels samla rasens många beundrare och vänner till trivsamma träffar och – som klubbnamnet antyder – glad samvaro. Airedale Terrier Gillet har idag en gemensam styrelse och ett flertal lokala aktivitetskommittéer.

AiredaleTerrierGillets styrelse och aktivitetskommittéerna står gärna till tjänst med råd och tips i alla frågor som kan bli aktuella och ordnar många olika aktiviteter. Det är t ex promenader, kurser i trimning, lydnad, ringträning osv. Titta in på Aktivitetssidan och se vad som händer i dina hemtrakter.

Kontakten med Terrierklubben och Svenska Kennelklubben sköts av ATG:s styrelse. 

Hamiltonplaketten

Hamiltonplaketten är den främsta utmärkelse som kan tilldelas en svensk hunduppfödare. Den instiftades 1910 av Svenska Kennelklubben till minne av dess första uppfödare A P Hamilton och utdelas ”af Svenska Kennelklubbenför utmärkta förtjänster om hundafveln”. Sedan 1910 har Hamiltonplaketten tilldelats följande airedaleterrieruppfödare.

Valesca Biehl – kennel Hunneskär
Carin Lindhé – kennel Mountebank
Gerda Henckel – kennel av Cara
Richardis Sörvik – kennel Roederich
Elfe Tegnér – kennel av Saxa
Gunnar Arvidson – kennel Trotten
Emil Nilsson – kennel Önsvala
Carl-Olof och Erna Jungefeldt – kennel Jungfältet
Stig Ahlberg – kennel Ragtime
Ingela Nilsson – kennel Gay Gordon
Pia Lundberg – kennel Pinto