Information till valpköpare

Viktig information till valpköpare

AiredaleTerrierGille rekommenderar att föräldradjuren till valpkullen ska ha känd höftledsstatus, känd mentalbeskrivning samt ha erhållit minst 1:a pris på utställning i antingen unghunds- eller öppen klass. Vidare är målet för inavelsgrad ett medelvärde på högst 2,5 procent år 2010. Inga kombinationer över 6,25 procent (kusinparning) bör göras. Mer om ATG:s rekommendationer gällande avel och annat får du under rubriken ”RAS, avelsspecifik avelsstrategi” på Om rasen-sidan.

För att få reda på mer detaljer om de svenska föräldradjuren gå till SKK:s hunddata. Där hittar du detaljerad info om stamtavlor i flera led, höftleds-röntgenresultat, ögonlysning, utställnings-, bruks-, viltspår- samt lydnadsmeriter. För att få reda på mer information om utlandsägda föräldradjur, kontakta respektive uppfödare.

För en beskrivning av olika veterinärdata, gå till SKK:s hunddata. Läs mer här.

Definition av HD-grader:
A – Normala höfter grad A
B – Normala höfter grad B
C – Lindrig dysplasi
D – Måttlig dysplasi
E – Höggradig dysplasi

Med ”friröntgade höftleder” menas grad A och B.

Hundar som är importerade från England har sina höftleder kategoriserade efter ett annat system.
Enligt den brittiska veterinärföreningen, BVA, och den engelska kennelklubben, KC, har man utarbetat ett poängsystem, där det bästa resultatet är 0 och det högsta och ”värsta” är 53. BVA rekommenderar att inga hundar tas till avel som har ett värde över det medelvärde som man fastställt för rasen. För airedaleterrier är det värdet 16. Så en hund som till exempel har värdet 9:5=14, är alltså godkänd i England för avel. 

ATG uppmanar alla airedaleterrierägare att låta mentalbeskriva sin hundar, i syfte att vi skall få ett bredare underlag för kartläggning av vår ras mentala status!
ATG uppmanar alla airedaleterrierägare att låta höftledsröntga sina airedaleterrier!
ATG uppmanar alla airedaleterrierägare att med sina hundar deltaga i valpkurser och vardagslydnadskurser!