Medlemskap

Allt det här får du som medlem i AiredaleTerrierGillet

Är du som läser detta inte medlem i AiredaleTerrierGillet (ATG)? I så fall, vill vi uppmana dig att bli detta. Som medlem i ATG får du bland annat:

• Fyra nummer per år av vår klubbtidning ”AiredaleTerriern”
• Möjlighet att, i samband med årsmötet, få delta i en gemensam middag ihop med andra airedaleterrierintresserade samt få ta del av något föredrag med airedaleterrieranknytning.
• Möjlighet att delta i ATG:s Open Show, Gillets egen hundutställning, där Gillet dessutom anordnar en gemensam middag för alla medlemmar som önskar delta.
• Möjlighet att tävla i ATG:s klubbmästerskap i lydnad där det även ingår en ”extralätt” klass vilket möjliggör för alla airedaleterrier att delta.
• Möjlighet att delta. på det årliga aktivitetslägret – en helg fylld av olika aktiviteter för alla, från nybörjare till tävlingsekipage
• Möjlighet att delta i olika aktiviteter som lokala aktivitetsgrupper anordnar runt om i landet. Exempel på aktiviteter är airedaleterrierpromenader och trimkurser
• Möjlighet att delta på ”Airedaleterrierkonferens” som Gillet anordnar en helg vartannat/vart tredje år.
Dessutom går en del av medlemsavgiften till fortbildning av styrelsemedlemmarna i bl a avelsfrågor i syfte att bl a arbeta fram Rasspecika Avelsstrategier (RAS) och i föreningsteknik.

Bli medlem i ATG för vår ras framtid och för att själv få vara med om trevliga och intressanta aktiviteter med och kring vår ras – airedaleterriern!

Medlemsavgiften är 200 kr för fullbetalande medlem + 25 kronor per familjemedlem, och sätts in på AiredaleTerrierGillets plusgiro 21 80 23-0.
För att bli medlem i AiredaleTerrierGillet betalar du in avgiften till vårt plusgiro. Ange tydligt vad inbetalningen avser.

Medlemsavgift:
Helbetalande medlem 250:-
Familjemedlem 25:-
Valpköparmedlem 50:-

Plusgiro: 21 80 23-0

Foreign payments:
Nordea bank
IBAN SE24 9500 0099 6042 0218 0230
BIC NDEASESS