Lydnadsresultat 2019

Hund Förare Plats och datum Klass och resultat
Lisjös Saga Katarina Persson Gamleby 2019-06-29 Startklass, 127,5 p, Godkänt
Lisjös Saga Katarina Persson Gamleby 2019-06-28 Startklass, 141,5 p, godkänt
Wayosi Faolan Finley Monika Friman Norrtälje 2019-06-06 Startklass, 158,5 p, godkänt
Lisjös Gretchen Monica Olsson Klevens gård 2019-05-26 Klass 1, 273 p, KLUBBMÄSTARE!
Canis Frosen Rose Anna Arne-Andersson Klevens gård 2019-05-26 Startklass, 159 p