Lydnadsresultat 2018

Hund Förare Plats och datum Klass och resultat
Lovestorm’s Summer Moved On Jenny Coldén Mölndal 2018-02-17 Startklass, 180 p, 1:a pris, uppflyttning. GRATTIS!